RO  EN
IMI/Structura/

Laboratorul "Sisteme Informatice"

Direcţii de cercetare

Cercetări teoretice şi aplicative în domeniul sistemelor informatice (Cercetări teoretice: algoritmi şi tehnologii noi de achiziţionare, formalizare şi management al cunoştinţelor; procesarea imaginilor ultrasonografice. Cercetări aplicative: sisteme suport pentru decizii, sisteme inteligente de instruire şi trening asistate de calculator, sisteme de management al conţinutului web). Edificarea societăţii informaţionale.

Proiecte în derulare

Arhiva proiectelor

Proiecte internaţionale

Proiecte naţionale

Rezultate importante

Teoria şi aplicaţiile sistemelor expert

Recunoaşterea şi procesarea imaginilor

Sisteme de management al conţinutului web

A fost propusă o metodă de incorporare a interfeţei generice pentru managementul datelor Web în sistemul de management al contentului. Această tehnologie a fost pusă la baza creării contentului site-ului oficial al Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM şi a site-ului CNAA (O. Burlaca).

Metode şi sisteme suport pentru decizii

Sisteme inteligente de instruire şi trening asistate de calculator

A fost elaborat un sistem inteligent de instruire în domeniul examinării ultrasonografice asistat de calculator – SONARES.EDU, care asigură un mod eficient, comod şi bine conceput de studiere a domeniului pentru studenţi şi cei ce efectuează un training; iar pentru profesor este un instrument ce îl asistă nu doar în procesul de predare, ci şi în formarea cursului instructiv propriu zis (C. Gaindric, Iu. Secrieru).

În acest scop:

Tehnologii şi servicii noi de utilizare a resurselor de calcul distribuit şi de înaltă performanţă

Modelarea sistemelor distribuite (Reţele Petri)

A fost studiată şi determinată legătura între proprietăţile de viabilitate şi mărginire a extensiei reţelelor Petri şi anume pentru clasa reţelelor flux de lucru temporizate (I. Ţiţchiev).

În 2013 a fost analizată puterea de modelare a formalismul reţelelor Petri flux de lucru în scopul modelării atât a componentei hardware cât şi a componentei software a unui sistem de calcul şi elaborate mecanismele de translatare a sistemelor cu procese paralele în reţele Petri flux de lucru. (Ţiţchiev I., Petic M., Macari V., Frinea I.)

Elaborarea documentelor normative pentru edificarea societăţii informaţionale

Lucrări de referinţă

Capitole în monografii

 1. S. Cojocaru, C. Gaindric, G. Magariu, T. Verlan, E. Zamșa,”Capitolul 5. Sistemul informatic STROKEMD”, din monografia Accidentul Vascular cerebral: epidemiologie, factori de risc, prevenție, editor Stanislav Groppa, 2020, pp.173-211.
 2. C. Gaindric, S. Cojocaru, O. Popcova, S. Puiu and Iu. Secrieru, Emergency-SonaRes: A System for Ultrasound Diagnostics Support in Extreme Cases , In: H.-N.L. Teodorescu et al. (eds.), Improving Disaster Resilience and Mitigation - IT Means and Tools, NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security, Part I, Fundamentals and Modeling, Chapter 18, DOI 10.1007/978-94-017-9136-6__18, 2014, pp.283-292.
 3. Ulyanov S., Albu V., Barchatova I., Quantum Algorithmic Gates, Information Analysis & Design System in Matlab, LAP, LAMBERT Academic Publishing, Germany, ISBN: 978-3-659-20662-7, 2014, 312 p.
 4. Ulyanov S., Albu Barchatova V. I., Design IT of Quantum Algorithmic Gates. Quantum search algorithm simulation in Matlab, LAP, LAMBERT Academic Publishing, Germany, ISBN: 978-3-659-52509-4, 2014, 328 p.
 5. Ulyanov S., Albu V., Barchatova I., Квантовая самоорганизация баз знаний. Технологии квантовых вычислений и квантового програмирования, LAP, LAMBERT Academic Publishing, Germany, ISBN: 978-3-659-51631-3, 2014, 228 p.
 6. Ulyanov S., Albu V., Barchatova I., Квантовая релятивисткая информатика. Логика физических противоречий корректности и строгости математических моделей квантовых релятивистких обьектов, monografie, LAP, LAMBERT Academic Publishing, Germany, ISBN: 978-3-659-51631-3, 2014, 400 p.
 7. Burţeva L., Cojocaru S., Gaindric C., Magariu G., Verlan T. Digital divide: Introduction to the problem. In: Information technologies communication and human development: Opportunities and challenges, Idea group Inc., 2006, Hershey, London, Melbourne, Singapore, pp.57-76; Reeditat în Information Communication Technologies: Concepts, Methodologies, Tools and Applications. Edited by Craig Van Slyke, University of Central Florida, IGI Global, Hershey, New York, USA, 2008, Volume I, Chapter 1.6, pp. 74-90. Reeditat în Selected Readings on Global Information technology. Contemporary Applications, Section I, Fundamental Concepts and Theories, Chapter II, Edited by Rahman, Hakikur, ISBN: 9781605661162, USA, 2008, pp. 21-36.
 8. Burţeva L., Cojocaru S., Gaindric C., Magariu G., Verlan T. Digital divide: A glance at the problem in Moldova. In: Information technologies communication and human development: Opportunities and challenges, Idea group Inc., 2006, Hershey, London, Melbourne, Singapore, pp. 77-115. Reeditat în Information Communication Technologies: Concepts, Methodologies, Tools and Applications. Edited by Craig Van Slyke, University of Central Florida, IGI Global, Hershey, New York, USA, 2008, Volume IV, Chapter 5.21, pp. 2531-2565.

Articole în reviste internaţionale

 1. Rybakin B., Bogatencov P., Secrieru G., Iliuha N. Creation of parallel algorithms for the solution of problems of gas dynamics on multi-core computers and GPU. Application Of Mathematics In Technical And Natural Sciences: 5th International Conference for Promoting the Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences - AMiTaNS 13, AIP Conf. Proc. Vol. 1561, 164 (2013); Editor: Michail D. Todorov. AIP Publishing, N-Y, 2013, pp. 164-171; ISBN: 978-0-7354-1189-0 (paper version), http://dx.doi.org/10.1063/1.4827225
 2. Rybakin B., Bogatencov P., Secrieru G., Iliuha N. Using Adaptive Mesh Refinement Strategy for Numerical Solving of Gas Dynamics Problems on Multicore Computers. High-Performance Computing Infrastructure for South East Europe's Research Communities. Results of the HP-SEE User Forum 2012. Editors: Mihnea Dulea, Aneta Karaivanova, Anastasis Oulas, Ioannis Liabotis, Danica Stojiljkovic, Ognjen Prnjat. In Modeling and Optimization in Science and Technologies, Volume 2 2014, Springer, 2013, pp. 123-130, ISBN: 978-3-319-01519-4 (Print) 978-3-319-01520-0 (Online).
 3. Burtseva L., Gaindric C., Cojocaru S. Images and rules based decision support system in ultrasound examination of abdominal zone. Memoirs of the Scientific Sections of the Romanian Academy. Computer Science, Series IV, Tome XXXIV, 2011, pp. 173-184.
 4. Cojocaru S., Gaindric C. Clinical Decision Support System Sonares. International Journal Information Theories & Applications, v.15, N 2, 2008, pp. 137-143.
 5. Гайндрик К. В., Кожокару С. К., Пую С. В, Цуркану В. Ф. Особенности разработки системы поддержки врача в процессе ультразвукового обследования. Известия ОрелГТУ, Серия "Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии: информационные системы и технологии", №1-3/269(544), 2008, стр. 51-55.
 6. Секриеру Ю. П., Попкова О. В., Сологуб Д. В. О результатах экспериментов по формированию базы знаний в области ультразвукового обследования. Известия ОрелГТУ. Серия "Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии: информационные системы и технологии", №1-3/269(544), 2008, том 2, стр. 248-250.
 7. Gaindric C. Fuzzy Evaluation Processing in Decision Support Systems in Systematic Organization of Information in Fuzzy Systems. IOS Press, NATO Science Series III, Computer and Systems Sciences, v. 184, Amsterdam, Berlin, Oxford, Tokyo, Washington DC., 2003, pp. 355-358.

Articole în reviste Scopus/Web of Science

 1. Cojocaru, S.; Gaindric, C.; Verlan, T. Artificial Intelligence Strategies: Republic of Moldova relative to European Union countries, Computer Science Journal of Moldova, vol.29, no.3(87), 2021.

Articole în ediţii seriale recenzate

 1. S. Cojocaru, C. Gaindric, Tradiții și contemporantietate în cercetare. Institutul de Matematică și Informatică la 50 de ani, Akademos, nr. 2 (33), iunie 2014, pp.22-26.
 2. V. Arnaut, C. Gaindric, F. Damian, G. Magariu, I. Rogojin, I. Secrieru, T. Verlan, N. Vulpe Modele matematice de expertiză în domenii ştiinţifice, Akademos Nr.2 (29), 2013, pp.15-19.
 3. A. Andrieş, I. Tighineanu, P. Bogatencov, I. Cojocaru, R. Cujba. Iniţiativa regională de dezvoltare a einfrastructurii pentru cercetare şi inovare – seera-ei. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă "ŞTIINŢĂ ŞI INOVARE" (AKADEMOS), Nr. 1 (24), 2012, Chisinau, ASM, 2012, pp. 70-75; ISSN 1857-0461.
 4. Petru Bogatencov, Grigore Secrieru. Calculul performant: oportunităţi şi perspective pentru cercetare. Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă "ŞTIINŢĂ ŞI INOVARE" (AKADEMOS), Nr. 1 (24), 2012, Chisinau, ASM, 2012, pp. 64-69; ISSN 1857-0461.
 5. Ababii I., Gaindric C., Lozan O., Brinister I. Conceptual issues in development of telemedicine in the Republic of Moldova. Computer Science Journal of Moldova, vol.17, no. 1(49), 2009, pp. 26-36.
 6. Secrieru Iu. Structured knowledge management techniques for the development of interactive and adaptive decision support system. Computer Science Journal of Moldova, vol. 17, no. 1(49), 2009, pp. 58-73.
 7. Verlan I. About one algorithm of C2 interpolation using quartic splines. Computer Science Journal of Moldova, vol. 17, no. 1(49), 2009, pp. 37-47.
 8. Alhazov Artiom, Boian Elena, Burtseva Liudmila, Ciubotaru Constantin, Cojocaru Svetlana, Colesnicov Alexandru, Gaindric Constantin, Magariu Galina, Rogojin Iurie, Verlan Tatiana. Summary of researches being performed in the Institute of Mathematics and Computer Science on computer science and information technologies. Computer Science Journal of Moldova, vol. 16, no. 2(47), 2008, pp. 298-320.
 9. Burţeva L., Cojocaru S., Gaindric C., Jantuan E., Popcova O., Secrieru I., Sologub D. SONARES – A decision support system in ultrasound investigation. Computer Science Journal of Moldova, vol. 15, no. 2(44), 2007, pp. 153-177.
 10. Cojocaru S., Gaindric C. Considerente asupra edificării societăţii informaţionale în Moldova. Chişinău, Institutul de Matematică şi Informatică, 2003, 95 pag.
 11. Gaindric C. The digital technologies as the chance for sustainable development of Moldova. Computer Science Journal of Moldova, vol. 10, no. 1(28), 2002, pp. 53-58.
 12. Gaindric C. Decison support system for vehicle dispatching. Computer Science Journal of Moldova, vol. 7, no. 1(19), 1999, pp. 86-104.

Culegeri editate

 1. Intelligent information systems for solving weakly-structured problems, processing knowledge and big data, ISBN 978-9975-68-462- 0/ Edited by Svetlana Cojocaru, Constantin Gaindric, Inga Țițchiev, Tatiana Verlan. – Chişinău: Institute of Mathematics and Computer Science, 2022, 255 p.

Articole în culegeri

 1. S. Cojocaru, C. Gaindric, O. Popcova, S. Puiu, Iu. Secrieru, System SonaRes extension for extreme cases, Abstracts of 2 nd Regional Workshop ”Health Technology Management”, April 10-11, 2014, Chisinau, Moldova, ISBN 978-9975-45-303-5, p.37.
 2. S. Cojocaru, C. Gaindric, S. Puiu, The evaluation of DSS SonaRes, Abstracts of 2 nd Regional Workshop ”Health Technology Management”, April 10-11, 2014, Chisinau, Moldova, ISBN 978-9975-45-303-5, p.36.
 3. C. Gaindric, G. Magariu, T. Verlan, Preliminary analysis of the reporting support immplementation and testing for IAS IMCS, Proceeding of the third Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova, august 19-23, 2014, Chisinau, pp.499-504.
 4. Irina Gheorghitsa (Frinea). Methods of exploratory data analysis of the ultrasound investigations. Proceedings of the Third Conference of Mathematical Society of Moldova IMCS-50 , August 19-23, 2014, Chisinau, Republic of Moldova, pp. 505-510.
 5. Secrieru Iu., SonaRes methodology enhancement using knowledge discovery technique, Proceedings of the Third Conference of Mathematical Society of Moldova IMCS-50, August 19-23, 2014, Chisinau, Republic of Moldova, pp.
 6. Богатенков П., Ильюха Н., Калмыш Е., Пацюк В., Секриеру Г., Хынку Б. Е-инфраструктура и сервисы для решения сложных задач математического моделирования. Материалы 4-й международной конференции «Математическое Моделирование, Оптимизация И Информационные Технологии», Tом. II, Кишинэу, 25-28 марта 2014, Chisinau, Evrica, 2014, pp. 47-63. ISBN 978-9975-62-366-7.
 7. Rybakin B., Bogatencov P., Secrieru G., Gutuleac E. Application of HPC technologies for mathematical modeling of seismic impact on underground structures, Proceedings of the Third Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova (IMCS-50). August, 19-23, 2014, IMI ASM, Chisinau, 2014, pp. 406-409. ISBN 978-9975-68-244-2.
 8. Bogatencov P., Iliuha N., Secrieru G., Hancu B., Patiuc V., Calmis E. Complex applications porting to HPC infrastructure, Proceedings of the Third Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova (IMCS-50). August, 19-23, 2014, IMI ASM, Chisinau, 2014, pp. 467-470, ISBN 978-9975-68-244-2.
 9. Bogatencov P., Iliuha N., Degteariov N., Vaseanovici P. Implementation of Scientific Cloud Testing Infrastructure in Moldova, Proceedings of the Third Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova (IMCS-50). August, 19-23, 2014, IMI ASM, Chisinau, 2014, pp. 463-467, ISBN 978-9975-68-244-2.
 10. Bostan I., Tighineanu I., Secrieru G., Bogatencov P. RENAM - collaborative e-infrastructure for research and education in Moldova. “Networking in Education and Research”, Proceedings of the 13th RoEduNet IEEE International Conference, Chisinau, Moldova, 11-12 September, 2014, pp. 31-35. ISSN-L 2068-1038
 11. Bogatencov P., Dombrougov M., Galagan V., Shkarupin V., Martynov E., Astsatryan A., Aliyev A., Kvatadze R., Tuzikov A., E-Infrastructures and E-Services in the Eastern Partnership Countries. “Networking in Education and Research”, Proceedings of the 13th RoEduNet IEEE International Conference, Chisinau, Moldova, 11-12 September, 2014, pp. 25-30, ISSN-L 2068-1038
 12. Titchiev I., Petic M., Horos Gr., Opportunities for Object Detection using Haar Feature-based Cascade Classifier algorithm, In: Proceeding of The Third Conference Of Mathematical Society Of The Republic Of Moldova 2014, August 19-23, 2014, Chisinau, Republic of Moldova, pp. 563-566.
 13. Titchiev I., Petic M., Horos Gr., Oportunităţi de utilizare a calculelor distribuite în prelucrarea imaginilor, In: Proceeding of the 8th International Conference On Microelectronics And Computer Science, Chişinău, Moldova, October 22-25, 2014, pp. 310-313.
 14. Titchiev I I., Macari V., Petic M., ”Opportunities for processing of images using OpenCV”, The 3th International Conference on Advanced Information Systems and Technologies (AIST 2014), May 14-16, Sumy, Ukraine, 2014 (On-line).
 15. Andries A., Bogatencov P., Rusu O., Secrieru G.. Regional Cross-Border Fiber Connections Implementation in Eastern Europe. “Networking in Education and Research”, Proceedings of the 11th RoEduNet IEEE International Conference, Sinaia, Romania, January 17-19, 2013, pp. 49-55. ISSN-L 2068-1038.
 16. Gaindric C., Secrieru I., Popcova O., Turcan S., Concept of computer-aided tools for diagnostics andclassifications of early stages of non-alcoholic fatty liver disease, Proceedings of the International Conference on Intelligent Information Systems IIS2013, Chisinau, Republic of Moldova, August 20-23, 2013, pp. 94 - 99, ISBN 978-9975-4237-1-7.
 17. Frinea I., Tools of exploratory data analysis for ultrasound investigations, Proceedings of the International Conference on Intelligent Information Systems IIS2013, Chisinau, Republic of Moldova, August 20-23, 2013, pp. 215 - 218, ISBN 978-9975-4237-1-7.
 18. Titchiev I., Iliuha N., “Rising Skill of young researches of Moldova in using High Performance Technologies”, Proceedings of the Conference “Computer Science and Information Technologies” (CSIT2013), Yerevan, Armenia, September 23-27, 2013, ISBN 978-5-8080-0797-0, pp. 423-424.
 19. Titchiev I., Iliuha N., Petic M., "Workflow Petri nets used in Modeling of parallel architectures", Proceedings of the International Conference “Intelligent Information Systems” (IIS2013), Chisinau, Moldova, August 20-23, 2013, ISBN 978-9975-4237-1-7, pp. 163-167.
 20. Petic M., Titchiev I., Frinea I., Iliuha N., Macari V., Some aspects of studying of High Performance Technologies by Moldavian young researchers, 6th International Academic Conference of Young Scientists "Computer Science and Engineering 2013" (CSE-2013), Lviv, Ukraine, November 21-23, 2013 (CD).
 21. Bogatencov P., Rybakin B., Secrieru G., Iluha N.. “Access to the Regional Scientific Computing Infrastructure for Research Community of Moldova” Parallel and Distributed Computing Systems Kharkiv, March 13-14, 2013, CD.
 22. Bogatencov P., Iliuha N., Secrieru G., Golubev A.. DICOM Network for Medical Imagistic Investigations Storage, Access and Processing. “Networking in Education and Research”, Proceedings of the 11th RoEduNet IEEE International Conference, Sinaia, Romania, January 17-19, 2013, pp. 38-42. ISSN-L 2068-1038.
 23. Bogatencov P., Pocotilenco V.. Implementation of national IdP Management Systems for Access to Resources of European R&E E-Infrastructures. “Networking in Education and Research”, Proceedings of the 11th RoEduNet IEEE International Conference, Sinaia, Romania, January 17-19, 2013, pp. 96-100. ISSN-L 2068-1038.
 24. Bogatencov P., Pocotilenco V. Implementation of PKI IDP Management Systems for Access to Resources of European R&E E-Infrastructures. Proceedings of ITSEC-2012, International Conference on Information Technologies and Security, October 15-16, 2012, Chisinau: NCAA, 2013, 227-237. ISBN 978-9975-4172-3-5.
 25. Golubev A., Bogatencov P. New Trends in Research and Educational Networks’ Security Teams Operation. An Overview of Automated Tools for CERT. Proceedings of ITSEC-2012 International Conference on Information Technologies and Security, October 15-16, 2012, Chisinau: NCAA, 2013, 181-187. ISBN 978-9975-4172-3-5.
 26. Bogatencov P., Rybakin B., Secrieru G., Iliuha N. Utilization of the Computational Resources Provided by HP-SEE Project. International Workshop on Intelligent Information Systems. Proceedings IIS2013. August 20-23, Chisinau, IMI ASM, 2013, 60-64. ISBN 978-9975-4237-1-7.
 27. Bogatencov P., Astsatryan A., Dombrougov M., Galagan V., Shkarupin V., Martynov E., Kvatadze R., Tuzikov A., Aliyev A. e-Infrastructures for Research and Education in Eastern Europe Partnership Countries. Computer Science and Information Technologies. Proceedings of the CSIT Conference, September 23-27, 2013, Erevan, Armenia, 231-235. ISBN 978-5-8080-0797-0.
 28. Astsatryan H., Hayrapetyan A., Narsesian W., Bogatencov P., Iliuha N., Kvatadze R., Gaamtsemlidze N., Florian F., Neagu G., Stanciu A. Deployment of a Federated Cloud Infrastructure in the Black Sea Region. Computer Science and Information Technologies. Proceedings of the CSIT Conference, September 23-27, 2013, Erevan, Armenia, 283-285. ISBN 978-5-8080-0797-0.
 29. Bogatencov P., Secrieru G., Iliuha N. Network Architecture for the Development of Scientific Computing Infrastructure in Moldova: Current state and prospects of evolution. “Networking in Education and Research”, Proceedings of the 12th RoEduNet IEEE International Conference, Constanta, Romania, September 26-28, 2013, 7-12. ISSN-L 2068-1038.
 30. Cojocaru S., Gaindric C., Popcova O., Secrieru I., Concept of shared platform for clinicians and researchers in domain of ultrasound diagnostics, Proceedings 2nd International conference on nanotechnologies and Biomedical Engineering ICNBME - 2013, Chisinau, Moldova, April 18-20, 2013, pp.667-670.
 31. Cojocaru S., Gaindric C., Puiu S., The evaluation of DSS SonaRes - the initial results, Proceedings of the 4th IEEE International Conference on e-Health and Bioengineering, EHB 2013, "Improving Quality of Life through Research and Innovation", November 21-23, Iasi, CD.
 32. Bogatencov Peter, Secrieru Grigore, Iliuha Nicolai. Cеть науки и образования как инфраструктура для grid – приложений. Proceedings of the 4th International Conference “Telecommunications, Electronics and Informatics”, Volume II, Chisinau, UTM, 2012, ISBN 978-9975-45-082-9, pp. 163-169.
 33. Богатенков П. П., Навал Е. С., Секриеру Г. В. Использование высокопроизводительой компьютерной инфраструктуры для решения комплексных задач экономического моделирования. Сборник Научных Трудов: VI Международная школа – симпозиум “Анализ, Моделирование, Управление, Развитие Экономических Систем” (АМУР-2012), Украина, Севастополь, 17-23 сентября 2012; ТНУ им. В. И. Вернадского, 2012, pp. 53-58; ISSN 2222-0704.
 34. Bogatencov Peter, Secrieru Grigore, Iliuha Nicolai. Access to the regional scientific computing infrastructure. Четвертая Международная Научная Конференция "Суперкомпьютерные Системы И Их Применение" (SSA`2012): Доклады конференции. - Минск, ОИПИ НАН Беларуси, 2012, ISBN 978-985-6744-76-4, с. 42-46.
 35. Bogatencov Petru, Iliuha Nicolai, Secrieru Grigore. Computing Infrastructure and Services Deployment for Research Community of Moldova. Proceedings of the 6th International Conference on Application of Information and Communication Technologies (AICT2012), Georgia, Tbilisi, October 17-19, 2012. IEEE, Red Hook, NY, USA, 2012, ISBN 978-1-4673-1740-5, pp. 499-503.
 36. Секриеру Г. В., Богатенков П. П., Рыбакин Б. П., Ильюха Н. П. Развитие высокопроизводительной вычислительной инфраструктуры для научных исследований в молдове. Труды шестой международной конференции «параллельные вычисления и задачи управления», россия, москва, 24—26 октября 2012 г., Том 3, Москва, ИПУ РАН, 2012. ISBN 978-5-91450-124-9, с. 299-305.
 37. Ţiţchiev I., Strategii de predare şi învăţare la distanţă, Proceeding of the 20th Conference on Applied and Industrial Mathematics - CAIM 2012 Dedicated to Academician Mitrofan M. Cioban, Chisinau, August 22-25, 2012, pp.223-226.
 38. Ţiţchiev I., Soundness and equivalence of workflow nets and finite state automata, Proceeding of the 20th Conference on Applied and Industrial Mathematics - CAIM 2012 Dedicated to Academician Mitrofan M. Cioban, Chisinau, August 22-25, 2012, pp.210-214.
 39. Burtseva Liudmila, Cojocaru Svetlana, Gaindric Constantin, Popcova Olga, Secrieru Iulian, Ultrasound diagnostics system SonaRes: structure and investigation process, Proceeding of the Second International Conference “Modelling and Development of Intelligent Systems”, September 29 - October 02, 2011, Sibiu, Romania, Lucian Blaga University Press, Sibiu 2011, p.28-35 ( volumul a apărut în 2012)
 40. Cojocaru Svetlana, Gaindric Constantin, Ciubotaru Constantin, Research in Computer Science and Information Technology at the Institute of Mathematics and Computer Science, Proceeding of the 20th Conference on Applied and Industrial Mathematics - CAIM 2012 Dedicated to Academician Mitrofan M. Cioban, Chisinau, August 22-24, 2012, pp.88-91
 41. Gaindric C., Sisteme informatice pentru diagnosticare în medicină, In Proceedings of Regional Workshop”Health Technology Management, Chisinau, RM, october, 2012, CD.
 42. Гайндрик К. В., Кожокару С. К., Брук Н. Л., Магариу Г. А., Верлан Т. Б. Построение онтологии ультразвуковых изображений в области ультразвуковой диагностики. Материалы Международной научно-технической интернет-конференции "Информационные системы и технологии", апрель-май 2011, Орел , т. 1, стр. 16-22.
 43. Burtseva L., Cojocaru S., Gaindric C., Popcova O., Secrieru Iu. SonaRes – computer-aided approach for advanced ultrasound medical diagnostics. Proceedings of the International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering "ICNBME – 2011", July 7-8, 2011, Chisinau, Moldova, pp. 441-444.
 44. Burtseva L., Cojocaru S., Gaindric C., Popcova O., Secrieru Iu. SonaRes – Diagnostic decision support system for ultrasound examination. Proceedings of the 3rd International Conference on e-Health and Bioingineering (EHB – 2011), November 24-26, 2011, Iasi, Romania, pp. 239-242.
 45. Gaindric C., Secrieru Iu. Knowledge representation and reasoning for ultrasound medical diagnostics. Proceedings of the International Workshop on Intelligent Information Systems "IIS 2011", September 13-14, 2011, Chisinau, Moldova, pp. 171-174.
 46. Frinea I. Decision Support System for Ultrasound Diagnostics SonaRes. Report Generation. Proceedings of the International Workshop on Intelligent Information Systems "IIS 2011", September 13-14, 2011, Chisinau, Moldova, pp. 236-239.
 47. Andries A., Bogatencov P., Peplow E., Rusu O., Secrieru G., Sidorenco V. Current state of RENAM new connections implementation. Proceedings of the International Conference "Information and Communication Technologies ICT+ 2009", May 18-21, 2009, Chisinau, pp. 15-18.
 48. Andries A., Bogatencov P., Secrieru G., Sidorenco V. , Altuhov A., Pocotilenco P. MD-grid NGI development. Proceedings of the International Conference "Information and Communication Technologies ICT+ 2009", May 18-21, 2009, Chisinau, pp. 11-14.
 49. Bogatencov P., Cacean A., Cojocaru I., Costaşco Iu., Tiutiun S. Dezvoltarea reţelei pentru asigurarea suportului informaţional cercetătorilor în domeniul ecologiei şi biologiei. Proceedings of the International Conference "Information and Communication Technologies ICT+ 2009", May 18-21, 2009, Chisinau, pp. 66-70.
 50. Boian E., Secrieru Iu., Verlan D. Modulul de asistenţă şi ghidul enciclopedic în sistemul SONARES. Proceedings of the International Conference "Information and Communication Technologies ICT+ 2009", May 18-21, 2009, Chisinau, pp. 34-37.
 51. Бурцева Л., Секриеру Ю., Попкова О., Верлан Д. Организация пользовательского интерфейса в системах поддержки принятия решений в плохо формализованных областях. Proceedings of the International Conference "Information and Communication Technologies ICT+ 2009", May 18-21, 2009, Chisinau, pp. 129-132.
 52. Pocotilenco P., Sidorenco V., Altuhov A., Bogatencov P. MD-grid certification authority. In culegerea de lucrări a conferinţei internaţionale "Securitatea informaţională 2009" (ediţia a VI-a), Editura ASEM, Chişinău, pp. 101-103.
 53. Verlan I. About one type of C2 splines. In: Conference Mathematics & Information Technologies: Research and Education. Abstracts, Chisinau, 2009, p. 56.
 54. Gaindric C. Sistemul de suport al medicului în procesul de examinare ultrasonografică, IT- Moldova, Nr.1-2, 2008, pp. 78-84.
 55. Andrieş A., Bogatencov P., Peplow E., Rusu O., Secrieru G., Sidorenco V. Extension of regional and international connectivity of RENAM network. Abstracts of VIII International Conference "Information Technologies – 2008", April 15-17, 2008, Chisinau, Republic of Moldova, pp. 24-29.
 56. Bogatencov Petru, Cacean Alexandru, Ceban Andrei, Cojocaru Igor, Tiutiun Sergiu, Zamsa Iurie. Academic Network Infrastructure Development. Abstracts of VIII International Conference "Information Technologies – 2008", April 15-17, 2008, Chisinau, Republic of Moldova, pp. 145-161.
 57. Altuhov A., Bogatencov P., Sidorenco V. SEE-GRID-SCI: new EC project on eInfrastructure for regional eScience. Abstracts of VIII International Conference "Information Technologies – 2008", April 15-17, 2008, Chisinau, Republic of Moldova, pp. 24-29.
 58. Sidorenco V., Bogatencov P., Secrieru G. Modern Grid Services for Wide Utilization. Abstracts of VIII International Conference "Information Technologies – 2008", April 15-17, 2008, Chisinau, Republic of Moldova, pp. 156-161.
 59. Boian E., Secrieru Iu. Asistenţă în cadrul SSD SONARES. Proceedings of 2nd International Conference "Telecommunications, Electronics and Informatics", May 15-18, 2008, Chisinau, UTM, Volume 1, pp. 225-228.
 60. Altuhov Alexei, Bogatencov Peter, Sidorenco Veaceslav. Aspects of SEE-GRID-SCI Project Implementation In Moldova. Proceeding of the 2nd International Conference "Telecommunications, Electronics and Informatics", May 15-18, 2008, Chisinau, UTM, pp. 385-388.
 61. Pocotilenco Valentin, Altuhov Alexei, Bogatencov Petru, Sidorenco Veaceslav. Certification authority – the key element in GRID security infrastructure. Proceeding of the 2nd International Conference "Telecommunications, Electronics and Informatics", May 15-18, 2008, Chisinau, UTM, 2008, pp. 389-394.
 62. Boian E., Burtseva L., Cojocaru S., Gaindric C., Ţurcanu V. Architecture of the ultrasound diagnostic system SonaRes. Proceedings of the 5th European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT 2008), July 10-12, 2008, Iasi, Romania, CD, Performantica, pp. 1-13.
 63. Bruc Natalia, Burlaca Oleg, Cojocaru Svetlana, Gaindric Constantin, Grabov Eugen, Macari Veaceslav, Magariu Galina, Verlan Tatiana. Concept of research institute information-analytical system development. Proceedings of the 5th European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT 2008), July 10-12, 2008, Iasi, Romania, CD, Performantica, pp. 1-14.
 64. Cojocaru Svetlana, Gaindric Constantin, Jantuan Elena, Magariu Galina, Verlan Tatiana. User-interface for investigation process in ultrasonographic diagnostics system SonaRes: concept and prototype. Proceedings of the 5th European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT 2008), July 10-12, 2008, Iasi, Romania, CD, Performantica, pp. 1-12.
 65. Secrieru Iu., Popcova O., Puiu S., Sologub D. Knowledge Structure Modeling in Ultrasound Investigation Domain. Proceedings of the 5th European Conference on Intelligent Systems and Technologies (ECIT 2008), July 10-12, 2008, Iasi, Romania, CD, Performantica, pp. 1-7.
 66. Altuhov Alexei, Bogatencov Petru, Golubev Alexandr, Sidorenco Veaceslav. MD-CERT Services for Scientific and Research Communities of Moldova. Proceedings of 7th RoEduNet International Conference 2008, August 28-30, 2008, Cluj-Napoca, Romania, U.T. Press, pp. 58-60.
 67. Bogatencov Petru, Sidorenco Veaceslav. Roles of MD-Grid JRU Consortium in SEE-GRID-SCI Project. Proceedings of 7th RoEduNet International Conference 2008, August 28-30, 2008, Cluj-Napoca, Romania, U.T. Press, pp. 65-70.
 68. Boian E., Burtseva L., Cojocaru S., Gaindric C., Turcanu V. Ultrasound diagnostic system SonaRes: the state of art. Proceedings of the II International Conference on Advanced Information and Telemedicine Technologies for Health (AITTH 2008), October 1-3, 2008, Minsk, Belarus, pp. 26-30.
 69. Cojocaru S., Gaindric C., Jantuan E., Magariu G., Verlan T. Ultrasonographic diagnostics system SonaRes: concept and prototype of user-interface. Proceedings of the II International Conference on Advanced Information and Telemedicine Technologies for Health (AITTH 2008), October 1-3, 2008, Minsk, Belarus, pp. 41-46.
 70. Popcova O., Puiu S., Secrieru Iu. Knowledge structurization and formalization for gallbladder ultrasound investigation domain. Proceedings of the II International Conference on Advanced Information and Telemedicine Technologies for Health (AITTH 2008), October 1-3, 2008, Minsk, Belarus, pp. 98-102.
 71. Bogatencov Petru, Sidorenco Veaceslav. National Grid Computing E-Infrastructure. Proceedings of the 1st International Conference "Radio electronics, Informatics and Technology", October 15-16, 2008, Chisinau, UTM, pp. 155-160.
 72. Pocotilenco V. , Sidorenco V., Altuhov A. , Bogatencov P. Deploying Certification Authority – the Key Element in the Security Infrastructure. Proceeding of the 1st International workshop on Information Technologies and Security (ITSEC-2007), October 15-16, 2007, Chisinau, Free International University of Moldova, pp. 223-229.
 73. Sidorenco V., Bogatencov P., Altuhov A. SEE-GRID-SCI project and main tasks of participants from Moldova. Proceedings of the International Workshop "Complexity and Intelligence of the Artificial and Natural Complex Systems. Medical Applications of the Complex Systems. Biomedical Computing (CANS 2008)", November 8-10, 2008, Tîrgu Mures, Romania, Petru Maior University Press, pp. 26-30.
 74. Sidorenco Veaceslav, Bogatencov Petru, Altuhov Alexei, Pocotilenco Valentin. On development of national grid infrastructure in Moldova. Вторая международная научная конференция "Суперкомпьютерные системы и их применение" (SSA'2008): доклады конференции. Минск, ОИПИ НАН Беларуси, 2008, pp. 221-225.
 75. Andrieş A., Bogatencov P., Secrieru G., Sidorenco V. RENAM: eInfrastructura naţională ale sectoarelor de cercetare ştiinţifică şi învăţământ. IT-Moldova. Revista tehnologiilor informaţionale, N 1-2, Chişinău, 2008, pp. 85-89.
 76. Cojocaru Svetlana, Gaindric Constantin. Decision support system in ultrasound investigations. Proceedings XIII-th International Conference Knowledge-Dialogue-Solution (KDS-2007), June 18-24, 2007, v.1, ITHEA, Sofia, pp. 241-246.
 77. Bogatencov P., Golubev A., Altuhov A., Sidorenco V. Analysis and prevention of Computer Accidents in the RENAM Network. Proceeding of the 1st International workshop on Information Technologies and Security (ITSEC-2007), October 15-16, 2007, Chisinau, Free International University of Moldova, pp. 186-198.