RO  EN
IMI/Colaboratori/Laboratorul "Sisteme Informatice"/

Gaindric Constantin

Gaindric Constantin
Titluri: doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent AŞM
Postul:cercetător ştiinţific principal
Data naşterii:11 septembrie 1941
Lucrări:150
Limbi străine: Rusa, Engleza
Telefon: 72-50-12
Fax: (+373-22) 73-80-27
Email:

Domeniul de cercetare

Cercetări operaţionale, aplicarea modelării matematice şi metodelor matematice în cercetările stiintifice, sisteme suport pentru decizii, socitatea informaţională globală

Lucrări importante

Apartenenţa la societăţi, redacţii

Activitate

Proiecte internaţionale:
1. Educational-research center of computer science, proiect UNESCO, 1996, (participant).
2. Electronic Services in Public Administration (e-governance); Privacy and Freedom of Information, din cadrul grantului PNUD MOL/03/004.
3. Elaborarea strategiei naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale în Republica Moldova, 2004 (conducător).
4. Connectivity and public access to the Information Society technologies at the community level (on the basis of models of public-private partnership and successful practicies of local governance), din cadrul grantului PNUD MOL/03/004.
5. Informational tools for assistance of sonographic examinations, proiect STCU 4035, 2007-2010 (conducător).
6. Metode inovative pentru vizualizarea şi investigarea ecografică în scop medical (MIVIEM), Programul de colaborare bilaterală între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din România, 2010-2012 (conducător).
7. Proiectul în cadrul Programului comun de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării al Germaniei 13.820.18.02/GA "Instrumente asistate de calculator pentru diagnosticare şi clasificare a stadiilor precoce ale bolii ficatului gras non-alcoolic cu modele predictive de stabilire a riscurilor de complicaţii", 2013-2015 (conducător).
8. Proiectul în cadrul Programului de Stat Modelarea matematică a factorilor de risc și clusterizarea pacienților pentru managementul preventiv al AVC, , 16.00418.80.07A, 2017-2018 (executant).
9. Proiectul în cadrul Programului multilateral 2nd BMBF Danube Regional Call, comun de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării al Germaniei "Network for informational methods in supporting persons predisposed to preventable strokes using common devices”, 17.820.5007.02/Danube., 2017-2019 (conducător).

Pregătirea cadrelor ştiinţifice:
Susţinuţi:
Conducător ştiinţific:
1. Dr. I. Ocrain susţinut 1986, Диалоговая оптимизация при планировании объема перевозок грузов, Institutul de Cibernetică al AŞ din Azerbaidjan.
2. Dr. I. Verlan susţinut 1989, Косервативная интерполяция обобщенными кубическими сплайнами, 1989, Moscova, Centrul de Calcul AŞ al URSS.
3. Dr. P. Bogatencov susţinut 1991, Обмен информацией в неоднородной вычислительной сети, 1991, UTM, Chisinău.
4. Dr. M. Ungureanu susţinut 1992, Автоматизация процессов повышения эффективности программирования на основе методов дискретной оптимизации, 1992, Universitatea din Nijnii Novgorod.
5. Dr. O. Burlaca susţinut în 2006, Sisteme de management al conţinutului pentru WEB, IMI al AŞM.
6. Dr. A. Reșetnicov susținut 2016, "Proieсtarea controlului intelligent al robotului autonom bazat pe calcul cuantic și soft computing”, IMI al AŞM.

Consultant ştiinţific:
  1. Dr. hab. Svetlana Cojocaru - susţinut 2007, Interfeţe inteligente pentru sisteme de calcul simbolic, IMI al AŞM.
  2. Dr. hab. O. Lozan - susţinut 2012, Tehnologii telemedicale în sistemul educaţional şi de sănătate, USMF.
  3. Dr. A. Grimut - susţinut 2009, Managementul tehnologiilor informaţionale în optimizarea serviciilor de asistenţă medicală mamei şi copilului, USMF.
  4. Dr. S. Puiu - susţinut 2013, Metode informatice de examinare ultrasonografică a patologiilor zonei hepato-pancreato-biliare, USMF.

Publicaţii în Computer Science Journal of Moldova, Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica şi Quasigroups and Related Systems