RO  EN

Institutul de Matematică şi Informatică

Institutul de Matematică a fost fondat în anul 1964 în baza secţiei de matematică din cadrul Institutului de Fizică şi Matematică, înfiinţat în anul 1961.

Scopul principal în activitatea institutului: menţinerea direcţiilor existente de cercetare, dezvoltarea unor direcţii noi în corespundere cu necesităţile ţării, integrarea în ştiinţa mondială, pregătirea specialiştilor de calificare înaltă.  []

Noutăţi

18 aprilie 2017 / Avize
Achiziţii bibliotecare
Biblioteca Institutului de Matematică şi Informatică a primit:
  • Oberwolfach Reports, V. 13, N. 2, pp. 959-1815, 2016.
[]
16 aprilie 2017 / Avize
The 4th Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova, dedicated to the centenary of Vladimir Andrunachievici (1917-1997)
Mathematical Society of the Republic of Moldova announces organization of its 4th Conference, dedicated to the centenary of Vladimir Andrunachievici (03.04.1917 - 22.07.1997). The conference is a tribute to the major contribution of academician Vladimir Andunachievici to the founding of the Institute of Mathematics and Computer Science and the Schools of Contemporary Mathematics of Moldova. []
3 aprilie 2017 / Doctorat
Prezentarea tezei de doctor
Joi, 13 aprilie 2017, ora 16:00, în Sala de Conferinţe IMI AȘM (of. 340) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 111.03 – Logică matematică, algebră şi teoria numerelor în cadrul căreia se va discuta teza de doctor în științe matematice a doamnei Dina Ceban "Quasigrupuri Autoortogonale". []
1 aprilie 2017 / Avize
100 de ani de la nașterea acad. V. Andrunachievici
La 3 aprilie se împlinesc 100 de ani de la nașterea academicianului Vladimir Andrunachievici, ilustru savant, unul din fondatorii Academiei de Științe a Moldovei, ctitor al Institutului de Matematică și Informatică. []
31 martie 2017 / Biblioteca
Achiziţii bibliotecare
Biblioteca Institutului de Matematică şi Informatică a primit:
  • Analele ştiinţifice ale Universităţii "Ovidius" Constanţa, Seria Matematica, Vol. XXIV, fascicola 3, 2016.
[]
13 martie 2017 / Doctorat
Prezentarea tezei de doctor
Vineri, 17 martie 2017, ora 15:00, în sala de conferinţe IMI AŞM (of. 340), va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 122.03 – Modelare, metode matematice, produse program în cadrul căreia se va discuta teza de doctor în informatică a dlui Vladimir Popukaylo  "Suportul deciziilor în baza eșantioanelor pasive de dimensiuni mici/Поддержка принятия решений по пассивным выборкам малого объёма". []
12 martie 2017 / Biblioteca
Achiziţii bibliotecare
Biblioteca Institutului de Matematică şi Informatică a primit:
  • International journal of applied mathematics and computer science. University of Zielona Góra Pres, Poland, 25 years, Vol. 26, Nr. 4, 2016.
[]