RO  EN

Institutul de Matematică şi Informatică

Institutul de Matematică a fost fondat în anul 1964 în baza secţiei de matematică din cadrul Institutului de Fizică şi Matematică, înfiinţat în anul 1961.

Scopul principal în activitatea institutului: menţinerea direcţiilor existente de cercetare, dezvoltarea unor direcţii noi în corespundere cu necesităţile ţării, integrarea în ştiinţa mondială, pregătirea specialiştilor de calificare înaltă.  []

Noutăţi

5 februarie 2016 / Biblioteca
Achiziţii bibliotecare
Biblioteca Institutului de Matematică şi Informatică a primit:
  • Oberwolfach Reports, Vol. 12, Nr. 1, pp. 1-844, 2015.
[]
3 februarie 2016 / Avize
Aniversarea prof. Valentin Belousov (1925-1988)
Dragi colegi, la 20 februarie 2016 se împlinesc 91 de ani de la naşterea prof. Valentin Belousov. []
14 ianuarie 2016 / Doctorat
Prezentarea tezei de doctor
Vineri, 22 ianuarie, 2016, ora 16:00, în sala de conferinţe IMI AŞM (of. 340) va avea loc şedinţa Seminarului Stiinţific de Profil la specialitatea 111.03 – "Logică matematică, algebră şi teoria numerelor" în cadrul căreia se va discuta teza de doctor "Izomorfismul semiizometric al inelelor pseudonormate și proprietățile lui", autor Svetlana Alioșcenco. []
10 ianuarie 2016 / Doctorat
Prezentarea tezei de doctor
Miercuri, 20 ianuarie, 2016, ora 15:00, în sala de conferinţe IMI AŞM (of. 340) va avea loc şedinţa Seminarului Stiinţific de Profil la specialitatea 122.03. – "Modelare, metode matematice, produse program" în cadrul căreia se va discuta teza de doctor în informatică "Моделирование интеллектуального робастного управления автономным роботом на основе мягких и квантовых вычислений" ("Modelarea controlului inteligent robust bazat pe calcul cuantic și soft computing al robotului autonom"), autor Andrei Reşetnicov. []
29 decembrie 2015 / Biblioteca
Achiziţii bibliotecare
Biblioteca Institutului de Matematică şi Informatică a primit:
  • Mathematical reports, Romanian Academy, Vol. 17 (67), Nr. 3, 2015.
[]
3 decembrie 2015 / Avize
Certificat de acreditare
Pe 3 decembrie 2015 institutului i-a fost înmânat certificatul de acreditare, prin care i se conferă calificativul de "Organizație cu recunoaștere internațională (Categoria A)" cu aprecierea performanței "foarte bine" la profilul "Matematică și Informatică". []
30 noiembrie 2015 / Avize
Premiul "Vladimir Andrunachievici"
Cosiliul științific al Institutului de Matematică și Informatică în ședința din 30 noiembrie a luat hotărârea de a decerna Premiul anual ale institutului "Vladimir Andrunachievici" []