RO  EN

Institutul de Matematică şi Informatică

Institutul de Matematică a fost fondat în anul 1964 în baza secţiei de matematică din cadrul Institutului de Fizică şi Matematică, înfiinţat în anul 1961.

Scopul principal în activitatea institutului: menţinerea direcţiilor existente de cercetare, dezvoltarea unor direcţii noi în corespundere cu necesităţile ţării, integrarea în ştiinţa mondială, pregătirea specialiştilor de calificare înaltă.  []

Noutăţi

11 aprilie 2014 / Avize
Prezentarea tezei de doctor habilitat
Joi, 24 aprilie, 2014, ora 14:00, în sala de conferinţe IMI AŞM (of. 340), va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea "111.02 – Ecuaţii Diferenţiale" în cadrul careia dl Dumitru COZMA va prezenta spre examinare teza de doctor habilitat în ştiinţe matematice cu titlul: "Integrability of cubic differential systems with invariant algebraic curves" / "Integrabilitatea sistemelor diferenţiale cubice cu curbe algebrice invariante". []
28 martie 2014 / Biblioteca
Achiziţii bibliotecare
Biblioteca Institutului de Matematică şi Informatică a primit:
  • Structuri algebrice pe calculator. Liubomir Chiriac, Chişinău, 2014.
[]
12 martie 2014 / Biblioteca
Donaţie de carte
Profesorul S.V. Ulyanov (Universitatea Dubna, Rusia) a făcut o importantă donaţie de cărţi pentru biblioteca Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM. Titlurile acestor cărţi ne vorbesc despre valoarea lor: []
12 martie 2014 / Biblioteca
Achiziţii bibliotecare
Biblioteca Institutului de Matematică şi Informatică a primit:
  • Publicacions matemàtiques. Universitat Autonoma de Barcelona, Servei de Publicacions, Vol. 58, Nr. 1, 2014.
[]
11 martie 2014 / Avize
Condoleanţe
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM anunţă cu adâncă tristeţe că la vârsta de 64 de ani, la 10 martie 2014 a decedat savantul informatician IURIE ROGOJIN, doctor habilitat în informatică, profesor universitar, specialist notoriu în domeniul informaticii teoretice, fondator al şcolii moldoveneşti de calcul biologic. []
10 martie 2014 / Avize
IMCS-50 - The Third Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova dedicated to the 50 anniversary of the foundation of the Institute of Mathematics and Computer Science
We kindly invite you to participate at the Third Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova dedicated to the 50 anniversary of the foundation of Institute of Mathematics and Computer Science "IMCS-50" which will take place on 19-23 August 2014 in the Institute of Mathematics and Computer Science of the Academy of Sciences of Moldova (Chisinau, Academiei str., 5). []
6 martie 2014 / Avize
Sărut, Femeie, Mâna Ta!
Păpuşi şi panglici. Cosiţe cu pampoane-n vânt. Fiori de dragoste prin parcuri şi la colţ de stradă. Mirese, soţii, mame şi bunicuţe. Prag de piatră, căldură şi lumină-n casă. Viaţă din viaţă. Ochi de veghe la capatâi. Continuitate de neam şi datini. Duminici fără de sfârşit. Stele pe cer. []