RO  EN
IMI/

Publicaţii

Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
Revista "Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica" (BASM) este o revistă internaţională recenzată. Colegiul de redacţie constă din cercetători cu renume mondial, mulţi dintre ei fiind lideri în domeniul respectiv.
Ediţii recente:
Computer Science Journal of Moldova
Revista "Computer Science Journal of Moldova" (CSJM) este publicată din 1993, fiind o revistă internaţională recenzată. Consiliul consultativ este format din 15 cercetători cu renume mondial.
Ediţii recente:
Quasigroups and Related Systems
Revista "Quasigroups and Related Systems" (QRS) publică articole şi comunicări scurte în domeniile: teoria generală a quasigrupurilor; clase speciale de quasigrupuri; sisteme n-are (grupuri n-are, algebre Menger etc.); combinatorică; teoria codurilor; reţele algebrice; quasigrupuri vagi; alte subiecte conexe.
Ediţii recente:
Monografii
Monografii editate de colaboratorii IMI. Monografii traduse în alte limbi.
Ediţii recente: