RO  EN
IMI/Publicaţii/

Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica

Revista "Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica" (BASM) este o revistă internaţională recenzată. Colegiul de redacţie constă din 27 cercetători cu renume mondial, mulţi dintre ei fiind lideri în domeniul respectiv.

Revista "Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica" (ISSN: 1024-7696, până în anul 2000 – ISSN: 0236-3089) este publicată din 1990 şi fiind parţial succesorul revistei "Известия Академии наук Молдавской ССР. Серия физико-технических и математических наук" (ISSN 0321-169X). BASM se editează de trei ori pe an de Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM.

Sunt publicate articole din domeniul matematicii care conţin rezultate originale şi care nu au fost publicate anterior în alte reviste sau culegeri de lucrări. Domeniile acoperite de revistă sunt determinate de posibilitatea recenzării lucrărilor în Republica Moldova şi de interesele ştiinţifice ale membrilor colegiului de redacţie. De asemenea sunt publicate lucrări de sinteză, comunicări scurte, comentarii la monografii noi, rezumate de disertaţii, cronica evenimentelor ştiinţifice. Lucrările de sinteză sunt comandate de către colegiul de redacţie.

Revista este indexată în SCOPUS, Mathematical Reviews, Zentralblatt MATH şi "Реферативный журнал. Математика".

Revista este, de asemenea, disponibilă pe MathNetRu.

"Bul. Acad. Ştiinţe Repub. Mold. Mat." este o revistă cu acces liber, prezentă în DOAJ, AMS Digital Mathematics Registry (DMR), Journal rankings for ARC (ERA journals), IndexCopernicus, eLIBRARY.RU, JournalTOC.

"Buletinul Academiei de Stiinte a Republicii Moldova. Matematica" este o revistă științifică non-profit și non-comercială, care publică articole acces liber sub Licența Creative Commons Attribution (CC BY-NC-SA) care permite utilizarea, distribuirea și reproducerea pe orice suport, atât timp cât lucrarea originală este corect citată.

Creative Commons License
Buletinul Academiei de Stiinte a Republicii Moldova. Matematica is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License