RO  EN
IMI/Colaboratori/Laboratorul "Sisteme de Programare - Iurie Rogojin"/

Burţeva Liudmila

Burţeva Liudmila
Titluri: doctor, conferenţiar cercetător
Postul:cercetător ştiinţific coordonator
Data naşterii:5 mai 1967
Lucrări:73
Limbi străine: Rusa, Engleza
Telefon: 72-74-65
Web:www.researchgate.net/profile/Liudmila_Burteva2
Email:

Lucrări importante

Activitate

A cercetat sistemele moderne de simulare orientate pe domenii (SSOD). În baza acestor cercetări a elaborat arhitectura generală a SSOD şi o tehnologie pentru construirea automată a SSOD. Rezultatele obţinute se referă la domeniul suportului informaţional al cercetări ştiinţifice. Cercetării curente se referă la aplicarea paradigmelor de calcul membranar, care posedă un grad înalt de paralelism intrinsec, pentru obținerea unei metodologii noi de programare pentru HPC (Hight-Perfomance Computing, calcul de înaltă performanță) direct, prin rezolvarea problemelor actuale din viața reală. În ramuri cercetărilor aceste au fost aplicat modelelor de calcul bazate pe P sisteme pentru soluţionare problemelor ale imagisticii medicală. Now the techniques developed in frame of this research are applied to solving of Big Data related problems of computational linguistics.

Proiecte:
  1. MRDA - MM2-3041 Modelarea matematică a procesului de formare a gazului biologic pentru prognozarea, monitoringul şi dirijarea comportării deşeurilor solide.
  2. PNUD MOL/03/004 „Elaborarea strategiei naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale în Republica Moldova” – Studiul: „Servicii electronice în sectorul administraţiei publice (e-government); Inviolabilitatea informaţiei personale şi dreptul la informaţie”) şi „Conectivitatea şi accesul public la tehnologiile Societăţii Informaţionale la nivel de comunitate”.
  3. STCU Project 4035 "Informational tools for assistance of sonographic examinations".
  4. INTAS research project Ref. No. 05-104-7553 "Interface generating toolkit for symbolic computation systems".
  5. STCU Project 4032 "Power and efficiency of natural computing: neural-like P (membrane) systems".
  6. 08.815.08.03A Instrumentar multimedia pentru facilitarea promovării artei moldoveneşti (artă muzicală)
  7. 09.820.08.02 GA “Standardizarea imaginilor prin abordare de tip “Data Warehouse” pentru asistarea de calculator a examinării sonografice a zonei abdominale” - conducator
  8. STCU Project 5384 “Models of high performance computations based on biological and quantum approaches”
  9. 15.820.18.02.02/B „Tehnici moderne de procesare avansată a imaginilor cu aplicare în imagistica medicală” – conducator
  10. 18.50.07.04A/PS Tehnologii și resurse informaționale pentru digitizarea patrimoniului românesc istorico-literar din secolele 17-20 tipărit cu alfabet chirilic

Publicaţii în Computer Science Journal of Moldova, Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica şi Quasigroups and Related Systems