RO  EN
IMI/Publicaţii/

Computer Science Journal of Moldova (ISSN 1561-4042)

Revista "Computer Science Journal of Moldova" (CSJM) este publicată din 1993, fiind o revistă internaţională recenzată. Consiliul consultativ este format din 16 cercetători cu renume mondial. Colegiul de redacţie este format din cercetători din Republica Moldova. CSJM se editează de trei ori pe an de către Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Revista publică articole şi comunicări scurte în domeniile: organizarea sistemelor de calculatoare, produse program, teoria datelor, teoria calculului, metodologiile de calcul şi aplicaţii, matematică discretă, cercetări operaţionale şi managementul ştiinţei (în aspecte referitoare la informatică), inteligenţă artificială şi subiecte conexe. De asemenea sunt publicate lucrări de sinteză, comentarii la monografii noi, rezumate de disertaţii, cronica evenimentelor ştiinţifice.

Referatele asupra lucrărilor publicate sunt indexate în Mathematical Reviews şi Zentralblatt MATH.

Computer Science Journal of Moldova este o revistă științifică non-profit și non-comercială, care publică articole acces liber sub Licența Creative Commons Attribution (CC BY-NC-SA) care permite utilizarea, distribuirea și reproducerea pe orice suport, atât timp cât lucrarea originală este corect citată.

Creative Commons License
Computer Science Journal of Moldova is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License