RO  EN
IMI/Publicaţii/

Quasigroups and Related Systems (ISSN 1561-2848)

Revista "Quasigroups and Related Systems" (QRS) publică articole şi comunicări scurte în domeniile:

QRS este desprins din seria cunoscută de culegeri "Математические исследования", care a fost publicată în limba rusă de către Institutul de Matematică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei până la 1992.

Referatele asupra lucrărilor publicate sunt indexate în Mathematical Reviews, Zentralblatt MATH şi "Реферативный журнал. Математика".

QRS este pregătit de Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, dar este publicat în Polonia.