RO  EN

Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science

The Institute of Mathematics was formed in 1964 on basis of Mathematical Department of the Institute of Physics and Mathematics, founded in 1961.

The main objectives in the work of the Institute are the following: to maintain existing research domains, to develop new directions in line with the Republic of Moldova needs, to integrate into the world science, to train highly qualified specialists.  []

News

May 15, 2022 / Library
Library Acquisitions
The library of IMCS "Vladimir Andrunachievici" was replenished by:
  • Revista română de informatică şi automatică. Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control. Bucureşti, Vol. 32, Nr. 1, 2022.
[]
May 4, 2022 / Library
Library Acquisitions
The library of IMCS "Vladimir Andrunachievici" was replenished by:
  • Analele ştiinţifice ale Universităţii "Ovidius" Constanţa, Seria Matematica, Vol. XXVII, fascicola 2, 2019.
[]
April 27, 2022 / Library
Library Acquisitions
The library of IMCS "Vladimir Andrunachievici" was replenished by:
  • International journal of applied mathematics and computer science. AMCS, University of Zielona Góra Pres, Poland, Vol. 32, Nr. 1, 2022.
[]
April 26, 2022 / Library
Library Acquisitions
The library of IMCS "Vladimir Andrunachievici" was replenished by:
  • Task Quarterly, Scientific Bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk, editors: Piotr Doerffer, Jaroslaw Rybicki, Vol. 24, Nr. 1, January, 2020.
[]
April 15, 2022 / Announcements
Concurs. Premiul "Academicianul Constantin Sibirschi"
Organizaţia Obştească "Academicianul Constantin Sibirschi" anunţă Concursul pentru Premiul "Academicianul Constantin Sibirschi" pe anul 2022. În scopul stimulării cercetărilor ştiinţifice în domeniul matematicii și informaticii în Republica Moldova, în conformitate cu statutul Organizaţiei Obştești "Academicianul Constantin Sibirschi" și Regulamentul cu privire la decernarea Premiului "Academicianul Constantin Sibirschi", se anunţă concursul pe anul 2022 pentru cele mai valoroase lucrări ştiinţifice pentru seniori şi juniori (ultimii cu vârsta mai mică sau egală cu 40 de ani). []
April 14, 2022 / Announcements
Felicitări
Felicitări Colectivului Institutului de Matematică și Informatică ”Vladimir Andrunachievici” cu împlinirea a 58 de ani de la fondarea acestuia, realizări mari în continuare, proiecte valoroase, rezultate frumoase, colaborări fructuoase, noi idei și implementare cu succes! []
April 13, 2022 / Library
Library Acquisitions
The library of IMCS "Vladimir Andrunachievici" was replenished by:
  • Mathematical reports, Romanian Academy, Vol. 21 (71), Nr. 3, 2019.
[]