RO  EN

Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science

The Institute of Mathematics was formed in 1964 on basis of Mathematical Department of the Institute of Physics and Mathematics, founded in 1961.

The main objectives in the work of the Institute are the following: to maintain existing research domains, to develop new directions in line with the Republic of Moldova needs, to integrate into the world science, to train highly qualified specialists.  []

News

January 9, 2020 / Announcements
Ziua Internațională a Logicii!
Marți, 14 ianuarie 2020, ora 15:00, în Sala de Conferinţe a Institutului de Matematică și Informatică Vladimir Andrunachievici (of. 340) va avea loc seminarul dedicat Zilei Internaționale a Logicii! []
December 19, 2019 / Library
Library Acquisitions
The library of IMCS "Vladimir Andrunachievici" was replenished by:
  • International journal of applied mathematics and computer science. University of Zielona Góra Pres, Poland, Vol. 29, Nr. 3, 2019.
[]
December 15, 2019 / Announcements
Ședința Consiliului Știiințific
Luni, pe data de 16 decembrie 2019, ora 10:00, Sala de Conferinţe (of. 340) IMI, va avea loc Ședința Consiliului Știiințific al IMI "Vladimir Andrunachievici" pentru audierea rapoartelor anuale. []
December 14, 2019 / Announcements
Scientific Seminar
Marți, 24 decembrie 2019, ora 11 :00, în Sala de Conferinţe a Institutului de Matematică și Informatică Vladimir Andrunachievici (of. 340) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 111.03 – Logică matematică, algebră şi teoria numerelor în cadrul căreia se va discuta teza de doctor în științe matematice a domnului Jardan Ion "Despre unele construcţii speciale din teoria radicalilor în categorii de module". []
November 25, 2019 / Announcements
Medalie de Aur la Expoziția Internațională "Infoinvent 2019"
Felicitări echipei de cercetători (Iulian Secrieru, Constantin Gaindric, Svetlana Cojocaru, Elena Guțuleac, Olga Popcova, Svetlana Țurcan, Angela Secrieru și Tudor Bumbu) de la Institutul de Matematică și Informatică "Vladimir Andrunachievici" din Chișinău careia i s-a decernat Medalia de Aur pentru rezultatele obținute în cadrul cercetării cu tema "Depozit inteligent de date cu instrumente informatice pentru cuantificarea și evaluarea bolilor hepatice difuze" prezentat la Expoziția Internațională Specializată "Infoinvent", ediția XVI-a care a avut loc la Chișinău în perioada 20-23 noiembrie 2019. []
November 11, 2019 / Announcements
Workshop in memoriam of Yury Rogozhin
On the 15th of November, 2019 the Institute of Mathematics and Computer Science "Vladimir Andrunachievici" organizes in Chisinau a workshop "The 6th Annual Rogozhin Lectures" in memoriam of Yury Rogozhin (5, str. Academiei, room 340) in two time slots: 10:00-12:00 and 14:00-18:00. []
October 21, 2019 / Library
Library Acquisitions
The library of IMCS "Vladimir Andrunachievici" was replenished by:
  • AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics, vol.16, N.2, August, 2019.
[]