RO  EN

Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science

The Institute of Mathematics was formed in 1964 on basis of Mathematical Department of the Institute of Physics and Mathematics, founded in 1961.

The main objectives in the work of the Institute are the following: to maintain existing research domains, to develop new directions in line with the Republic of Moldova needs, to integrate into the world science, to train highly qualified specialists.  []

News

September 22, 2020 / Conferences
Workshop on Intelligent Information Systems WIIS2020
On behalf of the Organizing Committee, We are glad and honored to invite you to join the Workshop on Intelligent Information Systems (WIIS2020), which will be held on December 04-05, 2020, in Chisinau, Republic of Moldova. []
September 13, 2020 / Announcements
În Memoriam Academicianul Gheorghe Mișcoi
Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici" anunţă cu profund regret că la 12 septembrie 2020 a plecat la cele veșnice distinsul om de știință, academicianul Gheorghe MIȘCOI, doctor habilitat în științe matematice, profesor universitar. []
September 7, 2020 / PhD
Susţinerea tezei de doctor
Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe matematice. Candidat Jardan Ion, lector universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei. Conducător științific Cașu Alexei, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar. []
August 20, 2020 / Announcements
Felicitări! Premiul Național!
Felicitări din numele colaboratorilor Institutului de Matematică și Informatică "Vladimir Andrunachievici" Dlui m.c. Constantin GAINDRIC, pentru obținerea titlului de Laureat al Premiului Național. []
August 17, 2020 / Announcements
Library Acquisitions
The library of IMCS "Vladimir Andrunachievici" was replenished by:
  • В. И. Гриценко, Л. С. Файнзильберг Интеллектуальные информационные технологии в цифровой медицине на примере фазаграфии.Киев , Наукова Думка, 2019, 424 стр. 2.)
  • В. И. Гриценко, Д. А. Рачковский Методы векторного представления обьектов для быстрой оценки сходства. Киев, Наукова Думка. 2019, 312 стр.
[]
August 14, 2020 / Library
Library Acquisitions
The library of IMCS "Vladimir Andrunachievici" was replenished by:
  • Oberwolfach Reports, vol. 15, N. 4, pp.2711-3381, 2018.
[]
July 29, 2020 / Announcements
Concurs "Moldovan Logic Prize"
Societatea Internațională de Logică și Inteligență Artificială (ISLAI) și Institutul de Matematică și Informatică "Vladimir Andrunachievici" anunță concursul "Moldovan Logic Prize", care promovează cercetările în domeniul logicii din Moldova. []