RO  EN

Institute of Mathematics and Computer Science

The Institute of Mathematics was formed in 1964 on basis of Mathematical Department of the Institute of Physics and Mathematics, founded in 1961.

The main objectives in the work of the Institute are the following: to maintain existing research domains, to develop new directions in line with the Republic of Moldova needs, to integrate into the world science, to train highly qualified specialists.  []

News

April 18, 2017 / Announcements
Library Acquisitions
The library of IMCS was replenished by:
  • Oberwolfach Reports, V. 13, N. 2, pp. 959-1815, 2016.
[]
April 16, 2017 / Announcements
The 4th Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova, dedicated to the centenary of Vladimir Andrunachievici (1917-1997)
Mathematical Society of the Republic of Moldova announces organization of its 4th Conference, dedicated to the centenary of Vladimir Andrunachievici (03.04.1917 - 22.07.1997). The conference is a tribute to the major contribution of academician Vladimir Andunachievici to the founding of the Institute of Mathematics and Computer Science and the Schools of Contemporary Mathematics of Moldova. []
April 3, 2017 / PhD
Presentation of PhD thesis
Joi, 13 aprilie 2017, ora 16:00, în Sala de Conferinţe IMI AȘM (of. 340) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 111.03 – Logică matematică, algebră şi teoria numerelor în cadrul căreia se va discuta teza de doctor în științe matematice a doamnei Dina Ceban "Quasigrupuri Autoortogonale". []
April 1, 2017 / Announcements
100 de ani de la nașterea acad. V. Andrunachievici
La 3 aprilie se împlinesc 100 de ani de la nașterea academicianului Vladimir Andrunachievici, ilustru savant, unul din fondatorii Academiei de Științe a Moldovei, ctitor al Institutului de Matematică și Informatică. []
March 31, 2017 / Library
Library Acquisitions
The library of IMCS was replenished by:
  • Analele ştiinţifice ale Universităţii "Ovidius" Constanţa, Seria Matematica, Vol. XXIV, fascicola 3, 2016.
[]
March 13, 2017 / PhD
Presentation of PhD thesis
Vineri, 17 martie 2017, ora 15:00, în sala de conferinţe IMI AŞM (of. 340), va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 122.03 – Modelare, metode matematice, produse program în cadrul căreia se va discuta teza de doctor în informatică a dlui Vladimir Popukaylo  "Suportul deciziilor în baza eșantioanelor pasive de dimensiuni mici/Поддержка принятия решений по пассивным выборкам малого объёма". []
March 12, 2017 / Library
Library Acquisitions
The library of IMCS was replenished by:
  • International journal of applied mathematics and computer science. University of Zielona Góra Pres, Poland, 25 years, Vol. 26, Nr. 4, 2016.
[]