RO  EN

Institute of Mathematics and Computer Science

The Institute of Mathematics was formed in 1964 on basis of Mathematical Department of the Institute of Physics and Mathematics, founded in 1961.

The main objectives in the work of the Institute are the following: to maintain existing research domains, to develop new directions in line with the Republic of Moldova needs, to integrate into the world science, to train highly qualified specialists.  []

News

March 13, 2017 / PhD
Presentation of PhD thesis
Vineri, 17 martie 2017, ora 15:00, în sala de conferinţe IMI AŞM (of. 340), va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 122.03 – Modelare, metode matematice, produse program în cadrul căreia se va discuta teza de doctor în informatică a dlui Vladimir Popukaylo  "Suportul deciziilor în baza eșantioanelor pasive de dimensiuni mici/Поддержка принятия решений по пассивным выборкам малого объёма". []
March 12, 2017 / Library
Library Acquisitions
The library of IMCS was replenished by:
  • International journal of applied mathematics and computer science. University of Zielona Góra Pres, Poland, 25 years, Vol. 26, Nr. 4, 2016.
[]
February 14, 2017 / Announcements
Program of the special session of the scientific seminar dedicated to Prof. Valentin Belousov
On Friday, February 17, 2017 at 14:00 in the Conference Hall (of. 340) of the IMCS a special session of the scientific seminar dedicated to Prof. Valentin Belousov will be held. []
February 11, 2017 / PhD
Presentation of PhD thesis
Miercuri, 22 februarie 2017, ora 16:00, în sala de conferinţe IMI AŞM (of. 340), va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 111.02 – "Ecuaţii Diferenţiale" în cadrul căreia se va discuta teza de doctor în ştiinţe matematice "Sisteme cubice de ecuații diferențiale cu drepte invariante multiple", autor Vacaraș Olga. []
January 31, 2017 / Announcements
Decernarea Premiului "Academicianul C. Sibirschi"
Vineri, 10 februarie 2017, la orele 14:00, în Sala de Conferinţe a Institutului de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (str. Academiei, 5, et. 3, biroul 340) va avea loc înmânarea Premiului Organizaţiei Obşteşti "Academicianul Constantin Sibirschi" doctorului habilitat, profesorului universitar Viorel Bostan pentru ciclul de lucrări “Modele matematice în inginerie: Probleme de contact; Modelări şi simulări numerice în aero-hidrodinamică” și doctorului Mircea Petic Premiului Organizaţiei Obşteşti "Academicianul Constantin Sibirschi" pentru tineret pentru ciclul de lucrări “Tehnologii actuale de achiziționare a resurselor lingvistice computaționale”. []
January 31, 2017 / Announcements
Anniversary of Prof. Valentin Belousov (1925-1988)
Dear colleagues, On February 20, 2017 we will celebrate the 92th Birthday Anniversary of Prof. Valentin Belousov (1925-1988). []
January 16, 2017 / Announcements
The 4th Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova, dedicated to the centenary of Vladimir Andrunachievici (1917-1997)
Mathematical Society of the Republic of Moldova announces organization of its 4th Conference, dedicated to the centenary of Vladimir Andrunachievici (03.04.1917 - 22.07.1997). The conference is a tribute to the major contribution of academician Vladimir Andunachievici to the founding of the Institute of Mathematics and Computer Science and the Schools of Contemporary Mathematics of Moldova. []