RO  EN
IMCS/Researchers/Laboratory "Yurie Rogozhin Programming System Laboratory"/

Cojocaru Svetlana

Cojocaru Svetlana
Degrees: Dr. habil., Professor, Corresponding Member of the Academy of Sciences of Moldova
Function:Principal Researcher
Date of birth:July 26, 1952
Publications:213
Foreign languages: Russian, English, German, Swedish (little)
Phone: 72-84-14
Fax: 73-80-27
Email:

Research interests

Formal grammars and languages, natural language processing, computer algebra, biocomputing

Important publications

Membership in Societies and Editorial Boards

Activity

Vizite de cercetare (principale):
 1. Institutul de cercetări în informatică, Bucureşti, România, laboratorul de procesare a limbajului natural, Institutul de Inteligenţă artficială al Academiei Române (vizite multiple pe parcursul ultimilor 10 ani).
 2. Institutul de Matematică al Universităţii Stockholm, Institutul de Matematică al
 3. Universităţii Lund, Suedia (vizite multiple, cu durată de 1-2 luni fiecare pe parcursul ultimilor 15 ani).
 4. Universitatea Leeds, Marea Britanie, departamentul de matematică (2 luni, 1997).
 5. Universitatea Metz, Franţa, laboratorul de informatică (2 săptămâni, 2001).
 6. Universitatea Paris XII şi Universitatea Marsilia, Franţa (câte 2 săptămâni în 2007 şi 2008).
Proiecte internaţionale:
 1. Grant of the Swedish Royal Academy of Sciences, – "Cooperation in Mathematics, related to commutative and non-commutative computer algebra", 1994-1997 (conducător).
 2. Grant Nr1502, Swedish Royal Academy of Sciences, – "Computational homological algebra", 1997-2000 (conducător).
 3. Grant Nr 12642, Swedish Royal Academy of Sciences, – "Noncommutative interactive computer algebra and its aplications", 2001-2003 (conducător).
 4. Grant Nr 1023505, Swedish Royal Academy of Sciences, – "Generalised Groebner basis calculation and algebraic applications", 2003-2006 (conducător).
 5. Grant Nr. FDS 06-127, Swedish Royal Academy of Sciences, – Non-commutative aplications of Computer Algebra Systems", 2007 (conducător).
 6. Project INTAS 93-0030 – "Computer algebra, symbolic and combinatorial tools in differential algebra and differential equations, with impact in fundamental physics and control theory", 1993-1995 (executant).
 7. Grant Fundaţia SOROS – "Lexicon computaţional: instrumentar, implementare şi aplicare", 1996 (executant).
 8. Project PII UNESCO – "Crearea Centrului de Cercetare şi Pregătire a Cadrelor în Informatică", 1997 (executant).
 9. Project INTAS № 97-1259 – "Frontier and limitations in the Computer Science: formal models of Computers and computations", 1998- 2001 (executant).
 10. Project INTAS Nr 05-104-7633. – "RoLTech.Platform for Romanian language technology: resources, tools and interfaces", 2006-2008 (executant).
 11. Project CRDF-MRDA MM2-3034 – "Biocomputing – new computational possibilities", 2003-2005 (executant).
 12. Project CRDF-MRDA MM2-3042 – "Reusable resources for natural language technology", 2003-2005 (executant).
 13. The IST programme No. IST-2001-32008 (FP5) – "MolCoNet – A Thematic Network on Molecular Computing", 2001-2004 (executant).
 14. Project NATO PST.CLG.976912 – "Basic of Molecular Computing", 2000-2003 (executant).
 15. Proiect PNUD – "Electronic Services in Public Administration (e-governance); Privacy and Freedom of Information" din cadrul grantului PNUD MOL/03/004 „Elaborarea strategiei naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale în Republica Moldova", 2004 (executant).
 16. Proiect PNUD "Connectivity and public access to the Information Society technologies at the community level (on the basis of models of public-private partnership and successful practicies of local governance)" din cadrul grantului PNUD MOL/03/004 – "Elaborarea strategiei naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale în Republica Moldova", 2004 (executant).
 17. NATO Public Diplomacy Division, Science Programme – "Advanced Research Workshop: Computational commutative and non-commutative algebraic geometry", 2004 (conducător).
 18. Project INTAS Nr 05-104-7553. – "Interface generating toolkit for symbolic computation systems", 2006-2008 (conducător).
 19. Project STCU N 4035 – "Informationnal tools for assistance of sonographic examination", 2007-2010 (executant).
 20. Project STCU N 4032 – "Power and efficiency of natural computing: neural-like P (membrane) systems", 2007-2010 (executant).
 21. NATO the Science for Peace and Security (SPS) Programme 984631 – "Advanced Research Workshop: Improving Disaster Resilience and Mitigation – New Means and Tools, Trends", 2013 (conducător).
 22. NATO the Science for Peace and Security (SPS) Programme, Project NUKR.SFPP 984877 – "Modeling and Mitigation of Social Disasters Caused by Catastrophes and Terrorism", 2014-2017 (conducător).
Conducător de proiecte naţionale:
 1. Comanda de stat – "Sistem integrat de prelucrare a textelor", 1992.
 2. Comanda de stat – "Sistem integrat de prelucrare a textelor şi convertor multifuncţional de informaţie textuală şi grafică", 1993.
 3. Comanda de stat – "Medii de prelucrare morfologică a limbajelor naturale", 1998.
 4. Comanda de stat – "Instrumentar pentru automatizarea elaborării textelor multimedia",1999.
 5. Grant CSŞDT – "Aplicaţii de limbaj natural: interfeţe inteligente şi sisteme de instruire", 2001-2003.
 6. Grant CSŞDT – "Instrumentar multimedia pentru facilitarea promovării artei moldoveneşti", 2008-2009.
 7. Proiect bilateral AŞM&ANCS România – "Managementul resurselor Informaţionale şi Asistarea Cooperărilor Ştiinţifice inter- Academice şi a Managementului cooperărilor între Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova şi Academia Română" (MIACSAM), 2010-2012.
 8. Proiect din cadrul Programului de Stat – "Sistem Informațional pentru cercetare, tratament, recuperare și reabilitare în accidentele vasculare cerebrale", 2015-2016.
 9. Proiect din cadrul Programului de Stat – "Modelarea matematică a factorilor de risc și clusterizarea pacienților pentru managementul preventiv al AVC", 2017-2018.
 10. Proiect bilateral – "Dezvoltarea instrumentarului pentru modelarea strategiilor de atenuare a dezastrelor sociale cauzate de catastrofe și terorism" (AȘM – Ucraina), 2017-2018.
Conducere de doctorat:

Publications in Computer Science Journal of Moldova, Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica and Quasigroups and Related Systems