RO  EN
IMI/Colaboratori/Laboratorul "Sisteme Informatice"/

Popcova Olga

Popcova Olga
Postul:cercetător ştiinţific
Data naşterii:2 aprilie 1979
Lucrări:16
Limbi străine: Rusa, Engleza
Telefon: 73-81-30
Email:

Domeniul de cercetare

Procesarea imaginilor, ingineria cunoştinţelor, achiziţionarea cunoştinţelor, sisteme asistate de calculator

Lucrări importante

Activitate

Participări în proiecte ştiinţifice:
  1. 2004 (1 an) - 47.003C "Elaborarea şi utilizarea (în scopuri de cercetare şi consultanţă) a bazei de cunoştinţe în diagnosticul ultrasonografic", Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM (CSŞDT).
  2. 2006 (2 ani) - 06-411-03-01P "Sistem informatic pentru diagnosticul ultrasonografic", CSŞDT.
  3. 2006 (2 ani) - "Implementarea tehnologiilor avansate în cursul liceal al ştiinţelor exacte", CSŞDT.
  4. Aprilie 2006 (2 ani) - 05-104-7553 "Interface generating toolkit for symbolic computation systems", INTAS.
  5. Martie 2007 (3 ani) - #4035 "Informational tools for assistance of sonographic examinations", Science and Technology Center in Ukraine (STCU).
  6. 2008 (2 ani) - 08.815.08.05A "Sistem automatizat de instruire în domeniul examinării ultrasonografice", CSŞDT.
  7. 2009 (1 an) - 09.820.08.02GA "Standardizarea imaginilor prin abordare de tip "Data Warehouse" pentru asistarea de calculator a examinării sonografice a zonei abdominale", AŞM (Republica Moldova) - BMBF (Germania).
  8. 2010 (2 ani) - 10.819.08.03A "Evaluare şi training adaptiv a cadrelor din domeniul diagnosticării medicale", proiect pentru tineri cercetători.
  9. 2010 (2 ani) - 10.820.08.06/RoA "Metode inovative pentru vizualizarea şi investigarea ecografică în scop medical (MIVIEM)", AŞM (Republica Moldova) - ANCS (România).

Publicaţii în Computer Science Journal of Moldova, Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica şi Quasigroups and Related Systems