RO  EN
IMI/Proiecte/

Instrumentar informaţional pentru asistarea examinărilor ultrasonografice

Program:Colaborare Internaţională
Cifru:STCU 4035
Termenul executării:2007 – 2010
Instituţii:Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Matematică şi Informatică, Universitatea de Stat din Moldova
Conducător:Gaindric Constantin
Executori: Cojocaru Svetlana, Popcova Olga, Secrieru Iulian, Sologub Danil, Colesnicov Alexandru, Magariu Galina, Boian Elena, Burţeva Liudmila, Verlan Tatiana, Jantuan Elena, Papanaga Victor, Gorincioi Ghenadie, Verlan Daniel, Turcanu Vasile, Puiu Sergiu
Finanţator:The Science & Technology Center in Ukraine (STCU)

Rezumat

Problema asigurării unui nivel adecvat de asistentă medicală pentru populaţie depinde atât de nivelul de calificare a medicului cât şi de performanţa echipamentului pe care acesta îl foloseşte.
În scopul de a obţine rapid şi corect informaţii specifice despre careva boală, vom crea un sistem unificat, care va permite stocarea de imagini ultrasonografice şi adnotări ale acestora. Acest sistem va ghida operatorii de scanere ultrasonografice sau va justifica concluziile finale ale acestora.
Pentru a atinge obiectivele proiectului, vor fi elaborate: În prezent există un număr mic de sisteme suport de decizii în domeniul ultrasonografiei.
Sistemul propus va oferi o soluţie combinată, bazată pe clasificarea imaginilor ultrasonografice şi pe un sistem de reguli. De asemenea, vor fi utilizate modele matematice pentru prelucrarea imaginilor şi achiziţionarea de noi cunoştinţe.
Proiectul propus va avea o importanţă practică ce se va manifesta în următoarele: