RO  EN
IMI/Colaboratori/Laboratorul "Sisteme de Programare - Iurie Rogojin"/

Magariu Galina

Magariu Galina
Titluri: doctor, conferenţiar universitar
Postul:cercetător ştiinţific coordonator
Data naşterii:22 decembrie 1947
Lucrări:82
Limbi străine: Rusa (maternă), Engleza
Telefon: 73-81-10
Email:

Domeniul de cercetare

Limbaje formale şi proiectarea compilatoarelor, sisteme de simulare: elaborarea si aplicarea

Lucrări importante

Activitate

Proiecte internaţionale:
  1. Project PII UNESCO „Crearea Centrului de Cercetare şi Pregătire a Cadrelor în Informatică”, 1997(participant).
  2. Project CRDF-MRDA MM2-3041 "Mathematical modeling of the process of solid waste biogaz generation for solid waste behavior forecasting, monitoring and management", 2003-2005 (participant).
  3. Proiect PNUD "Electronic Services in Public Administration (e-governance); Privacy and Freedom of Information" din cadrul grantului PNUD MOL/03/004 „Elaborarea strategiei naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale în Republica Moldova”, 2004 (participant).
  4. Proiect PNUD "Connectivity and public access to the Information Society technologies at the community level (on the basis of models of public-private partnership and successful practicies of local governance)" din cadrul grantului PNUD MOL/03/004 „Elaborarea strategiei naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale în Republica Moldova”, 2004 (participant).
  5. Project INTAS Nr 05-104-7633. "RoLTech. Platform for Romanian language technology: resources, tools and interfaces", 2006-2008 (participant).
  6. Project STCU N 4035 "Informationnal tools for assistance of sonographic examination", 2007-2010 (participant).
  7. Project STCU N 4032 "Power and efficiency of natural computing: neural-like P (membrane) systems", 2007-2010 (participant).

Publicaţii în Computer Science Journal of Moldova, Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica şi Quasigroups and Related Systems