RO  EN
IMI/Proiecte/

Sisteme informatice: teorie şi aplicaţii

Program:Proiecte Instituţionale (CSŞDT)
Cifru:06.411.005A
Termenul executării:2006 – 2010
Instituţii:Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Institutul de Matematică şi Informatică
Conducător:Ciubotaru Constantin
Executori: Sisteme de Programare, Sisteme Informatice
Domeniul aplicării:Electronica, tehnologii informaţionale şi telecomunicaţii
Cuvinte cheie:sisteme informatice, sisteme de prelucrare a datelor nestructurate, procesarea limbajului natural, sisteme suport pentru decizii, inteligenţă artificială

Rezumat

Proiectul presupune efectuarea cercetărilor ştiinţifice ce ţin de fundamentarea teoretică, elaborarea metodelor efective de creare şi aplicare a sistemelor informatice (SI). Baza teoretică a SI o constituie modelele formale de calcul, gramaticile şi limbajele formale, algebra computaţională. Se vor cerceta şi elabora metode şi medii avansate de dezvoltare a sistemelor informatice, metodologii şi tehnologii integrate pentru elaborarea produselor program, sisteme de prelucrare a datelor nestructurate. Se vor cerceta şi argumenta posibilităţile de aplicare a gramaticilor formale şi modelelor de calcul (automatelor) la procesarea limbajului natural. De asemenea se vor cerceta, elabora şi moderniza sisteme informatice de modelare şi simulare, sisteme suport pentru decizii şi inteligenţă artificială, în particular sisteme expert, sisteme şi metode pentru achiziţionarea cunoştinţelor.