RO  EN
IMI/Proiecte/

Crearea segmentelor reţelei de transport de date în baza implementării tehnologiei 1Gbps

Program:Transfer Tehnologic
Cifru:08.168.76.T
Termenul executării:2008 – 2010
Instituţii:Institutul de Matematică şi Informatică, RENAM
Conducător:Bogatencov Petru

Rezumat