RO  EN
IMI/Proiecte/

Tehnologii avansate de elaborare a sistemelor inteligente pentru Societatea Informaţională

Program:Proiecte Instituţionale (CSŞDT)
Cifru:11.817.08.03A
Termenul executării:2011 – 2014
Instituţii:Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Matematică şi Informatică
Conducător:Ciubotaru Constantin
Executori: Sisteme de Programare "Iurie Rogojin", Sisteme Informatice
Domeniul aplicării:Ştiinţa calculatoarelor şi automatică
Cuvinte cheie:societate bazată pe cunoaştere, sisteme inteligente, domenii slab structurate, baze de cunoştinţe, achiziţionarea cunoştinţelor, sisteme suport pentru decizii, diagnosticare ultrasonografică, lingvistică computaţională, procesarea limbajului natural, modele formale de calcul, P sisteme, calcul distribuit

Rezumat

Se preconizează cercetări pentru tehnologii de perspectivă destinate societăţii bazate pe cunoaştere. Se vor elabora metode de achiziţionare, reprezentare şi stocare a cunoştinţelor, tehnici de management al cunoştinţelor şi se va crea o structură ierarhică unică (ontologie extinsă) a domeniului examinării ultrasonografice. Se vor moderniza şi optimiza modele noi de calcul biomolecular (variante de sisteme membranare, reţele de procesoare evolutive, asamblarea genelor), care se vor aplica la soluţionarea problemelor intractabile. Se vor elabora:

  1. medii de execuţie bazate pe modele formale pentru soluţionarea unor probleme din lingvistica computaţională;
  2. tehnologii pentru facilitarea interacţiunii adaptabile om-calculator (interfeţe inteligente) cu aplicarea tehnologiei limbajului natural;
  3. principii şi tehnologii de organizare a procesului de stocare, procesare şi vizualizare a informaţiei în sisteme distribuite de mari dimensiuni.