RO  EN
IMI/Proiecte/

Metode inovative pentru vizualizarea şi investigarea ecografică în scop medical (MIVIEM)

Program:Colaborare Internaţională
Cifru:10.820.08.06/RoA
Termenul executării:2010 – 2012
Instituţii:Institutul de Matematică şi Informatică, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
Conducător:Gaindric Constantin
Executori: Secrieru Iulian, Burţeva Liudmila, Popcova Olga, Cojuhari (Bruc) Natalia, Ţurcanu Vasile, Puiu Sergiu

Rezumat

Proiectul presupune elaborarea unor metode inovative pentru vizualizarea şi investigarea medicală ecografică ce ar ameliora procesul de diagnosticare ecografică în întregime: de la obţinerea imaginii ecografice de calitate pînă la emiterea raportului final al investigării.

Vor fi elaborate reguli decizionale şi algoritmi de stocare efectivă a cunoştinţelor ce ţin de domeniul examinării ecografice a organelor din zona hepato-pancreato-biliară şi interdependenţa lor. Vor fi propuse metode şi algoritmi de căutare rapidă a informaţiei, cunoştinţelor, imaginilor ecografice adnotate ş.a. care sunt specifice anomaliilor şi patologiilor organelor din zona de referinţă. Vor fi propuşi algoritmi pentru realizarea unei inferenţe logice eficiente, adaptive la diverse scenarii de examinare ecografică. Vor fi create produse program ce realizează algoritmii elaboraţi. Metodele ce vor fi elaborate în cadrul parteneriatului pot asigura un diagnostic corect şi un tratament adecvat atît de către medicii cu experienţă, cît şi de către cei mai puţin experimentaţi, şi aduce astfel economii semnificative sistemului medical.

Cooperarea este destinată combinării rezultatelor obţinute de cele două echipe, prin contribuţia în comun la obiectivele proiectului.