RO  EN
IMI/Colaboratori/Laboratorul "Sisteme Informatice"/

Rusu Andrei

Rusu Andrei
Titluri: doctor
Postul:cercetător ştiinţific superior
Data naşterii:20 aprilie 1968
Limbi străine: Rusă, Engleză
Telefon: 73-81-30
Email:

Domeniul de cercetare

Logică matematică, inteligență artificială, inginerie software

Lucrări importante

Activitate

Proiecte:
1. Rusu, Andrei. Formator Profesor titular curs si Formator Asistent, Expert termen lung, proiect POSDRU ID 141587 -"Reţea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentaţia virtuală şi web 2.0 în aria curriculară Matematică şi Ştiinţe ale Naturii (ProWeb)", ianuarie-octombrie 2015, http://proweb.ssai.valahia.ro/.
2. Leahu A. (coordonator), Grant al Academiei Române GAR 24/2007, "Procese Stocastice şi Repartiţii aplicate în Fiabilitate şi Actuariat: simularea şi analiza lor statistică", membri: Vernic R., Rusu A., Lupu E..
3. Rusu, Andrei (Director proiect), Proiectul "Elaborarea cadrului conceptual și metodologic pentru e-Infrastructura de date în sfera CDI din Republica Moldova" (2018-2019), cod: 18.50.07.10A/PS. Programul de stat "Dezvoltarea e-infrastructurii de date din sfera cercetării, dezvoltării și inovării din Republica Moldova".
4. "Platforma pilot pentru asigurarea evaluării calităţii şi vizualizarea conţinutului ştiinţific digital din RM" – SCIFORM (2015-2018), codul proiectului 15.817.06.13A, membru proiect.

Publicaţii în Computer Science Journal of Moldova, Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica şi Quasigroups and Related Systems