RO  EN
IMI/Proiecte/

Evaluare şi training adaptiv a cadrelor din domeniul diagnosticării medicale

Program:Tineri Cercetători
Cifru:10.819.08.03A
Termenul executării:2010 – 2011
Instituţii:Institutul de Matematică şi Informatică
Conducător:Burlaca Oleg
Executori: Popcova Olga, Petic Mircea, Verlan Daniel, Cojuhari (Bruc) Natalia, Lotutovici Serghei

Rezumat

Proiectul presupune elaborarea metodelor de evaluare şi training adaptiv a cadrelor din domeniul diagnosticării medicale, care ulterior pot fi integrate într-un sistem asistat de calculator (SETA – Sistem de Evaluare şi Training Adaptiv). Acest sistem va fi destinat suportului procesului de evaluare a cadrelor medicale în scopul identificării locurilor slabe în cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi profesionale ale acestora pentru organizarea unui training adaptiv.

Proiectul urmăreşte scopul atingerii unor obiective clare atît în domeniul medicinei cît şi în domeniul informaticii. Reieşind din acest fapt obiectivul general al proiectului poate fi divizat în:

Obiectivul general pentru domeniul medicinei: evidenţiere cunoştinţelor profesionale principale şi a regulilor decizionale, care participă la evaluarea abilităţilor unui cadru medical din domeniul diagnosticării.

Obiectivul general pentru domeniul informaticii: achiziţionarea cunoştinţelor profesionale ce pot fi utilizate pentru evaluare corectă a abilităţilor persoanei din domeniul diagnosticării medicale; elaborarea unei scheme de reprezentare a cunoştinţelor achiziţionate; elaborarea unei inferenţe logice ce corespunde schemei elaborate; determinarea modului de dialog cu persoana evaluată (elaborarea interfeţei utilizatorului); integrarea tuturor componentelor enumerate în cadrul unui sistem asistat de calculator.

Pentru studenţi şi medici începători sistemul va fi implementat ca un sistem de training direcţionat, iar pentru medicii avansaţi – sistemul va fi o sursă de estimare independentă a abilităţilor profesionale proprii. Concomitent, sistemul va oferi profesorilor metode de evaluare a cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale, cu scopul organizării unui training adaptiv, orientat spre particularităţile fiecărui student în parte.

Ca subdomeniu de testare a metodelor, algoritmilor şi tehnicilor de evaluare propuse a fost ales domeniul examinării ultrasonografice.