RO  EN
IMCS/News/2023/

Susţinerea tezei de doctor

Școala Doctorală Științe Fizice, Matematice, ale Informației și Inginerești a Universității de Stat din Moldova anunță susținerea publică a tezei de doctor în informatică cu tema: „Utilizarea tehnologiilor informaţionale la elaborarea algoritmilor criptografici şi algebrici”.

Specialitatea: 122.03 – Modelare, metode matematice, produse program.

Autor: Maliutina Nadejda

Conducători științifici:

Data susținerii: 21 aprilie 2023

Ora:14:00

Adresa: Aula 340, Institutul de Matematică și Informatică “Vladimir Andrunachievici”, (str. Academiei 5, Chișinău, MD-2028)

Susținerea va avea loc în format mixt. Link de conectare: https://vc.math.md/b/nic-lb7-c9y-yil

Componența Comisiei de doctorat (aprobată la Consiliul Științific al USM din 21.12.2022):

Teza de doctorat şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, la Biblioteca Universității de Stat din Moldova, precum și pe pagina web a ANACEC.