RO  EN
IMCS/News/

2016

December 15, 2016 / Announcements
Ședința Consiliului Știiințific

Luni, pe data de 19 decembrie 2016, ora 13:00, Sala de Conferinţe (of. 340) IMI, va avea loc Ședința Consiliului Știiințific al IMI pentru audierea rapoartelor anuale. []

November 17, 2016 / Announcements
Scientific Seminar

Institutul de Matematică și Informatică al AȘM vă invită la ședința Seminarului Societății de Matematică, care va avea loc joi, 24 noiembrie 2016, la 14:00, sala 340 (IMI). []

November 13, 2016 / Library
Library Acquisitions

The library of IMCS was replenished by:
  • Analele Stiintifice ale Universitatii "Ovidius" Constanta, Seria Matematica, Vol. XXIV, fascicola 2, 2016.
[]

November 7, 2016 / Announcements
Seminar dedicat lui Iurie Rogojin

On the 11th of November 2016 in 14:00 Institute of Mathematics and Computer Science organizes in Chisinau a workshop "Unconventional Computing Systems" in commemoration of Yuri Rogozhin (room 340). []

October 28, 2016 / PhD
Sustinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în informatică. Pretendent Albu Veaceslav, cercetător științific, laboratorul sisteme informatice, institutul de matematică și informatică AȘM. Conducător ştiinţific Cojocaru Svetlana, doctor habilitat în informatică, prof. cercetător, Institutul de Matematică și Informatică AȘM. []

October 27, 2016 / Announcements
Concurs. Premiul "Academicianul Constantin Sibirschi"

Vă invităm la concurs! Organizațiea Obştească "Academicianul Constantin Sibirschi". În scopul stimulării cercetărilor ştiințifice în domeniul matematicii în Republica Moldova în conformitate cu statutul, se anunţă concursul pe anul 2016 pentru cele mai valoroase lucrări științifice pentru seniori şi juniori. []

October 3, 2016 / Library
Library Acquisitions

The library of IMCS was replenished by:
  • AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics, India, vol.13. No 2, august, 2016.
[]

September 29, 2016 / Library
Library Acquisitions

The library of IMCS was replenished by:
  • Русско-английский и англо-русский словарь статистических терминов. Ю. А. Долгов, А. А. Якубовская, Тирасполь. изд-во Приднестр. Ун-та, 196 стр, 2016.
[]

September 16, 2016 / Announcements
Doors Open Day

The Institute of Mathematics and Computer Science "Vladimir Andrunachievici" invites all former employees of the Institute to Doors Open Day, which will take place on October 6, 2018 at 14:00 in the Conference Hall (of. 340). []

September 13, 2016 / Library
Library Acquisitions

The library of IMCS was replenished by:
  • Oberwolfach Reports, Vol. 12, Nr. 4, pp. 2601-3339, 2015.
[]

September 11, 2016 / Announcements
Felicitări m. c. Constantin Gaindric

Colectivul Institutului de Matematică și Informatică îi aduce sincere felicitări domnului Constantin Gaindric, m. c. AȘM, dr. hab., prof. univ., cu ocazia aniversării de 75 de ani. La multi ani, domnule profesor, sanatate, prosperitate, noi rezultate și realizări! []

August 11, 2016 / Announcements
Workshop-ul IMI AŞM – IMSAR (16-17 august 2016)

Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova (IMI al AŞM) şi Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române (IMSAR) în perioada 16-17 august 2016 organizează la Chişinău un workshop pentru prezentări, discuţii privind realizările cercetărilor efectuate in cadrul proiectului PN-II-ID-PCE-2012-4-0023 "Compozite sonice local rezonante cu aplicaţii în mecanică" (România) şi examinarea posibilităţilor de lansare a propunerilor de proiecte comune de cercetare in conformitate cu acordul de colaborare ştiinţifică dintre părţi. []

July 11, 2016 / Announcements
MFOI-2016 – Conference on Mathematical Foundations of Informatics

The 2016 edition of the annual Conference on Mathematical Foundations of Informatics is aimed at bringing together the researchers from East and West Europe, as well as researchers worldwide, and adding synergy to their endeavors to lay down the mathematical foundations for computer science, also known as informatics. []

July 11, 2016 / Library
Library Acquisitions

The library of IMCS was replenished by:
  • Oberwolfach Reports, Vol. 12, Nr. 3, pp. 1755-2600, 2015.
[]

July 5, 2016 / Announcements
Condolences

În aceste clipe cernite suntem alături de rudele și apropiații celei care a fost Elena Boian, un om cu suflet mare, gata oricând să vină în ajutor, cu o capacitate extraordinară de muncă, pe care o făcea cu răbdare și devotament. []

May 30, 2016 / Announcements
Sustinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe matematice. Pretendent: Reşetnicov Andrei, Laboratorul sistemelor inteligente de control al Institutului de Analiză a Sistemelor şi Control, Universitatea de Stat ”Dubna” Federaţia Rusă. Susţine prelegeri, seminare, efectuază cercetări ştiinţifice la Universitatea din Dubna. Conducătorii ştiinţifici: Gaindric С., membru-corespondent AŞM, doctor habilitat în informatică, profesor, Institutul de Matematică și Informatică al AŞM; Ulianov S., doctor în ştiinţe fizico-matematice, profesor, Universitatea de Stat ”Dubna” Federaţia Rusă. []

May 6, 2016 / PhD
Sustinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe matematice. Pretendent: Alioşcenco Svetlana, lector superior universitar, Universitatea Transnistreană "Şevcenco T. G.". Conducător ştiinţific: Arnautov Vladimir, academician AŞM, profesor universitar, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM []

March 28, 2016 / Announcements
Presentation of PhD thesis

Vineri, 8 aprilie, 2016, ora 15:00, în Sala de Conferinţe (of. 340) IMI, va avea loc şedinţa Seminarului Stiinţific de Profil la specialitatea 122.03. – "Modelare, metode matematice, produse program" în cadrul căreia se va discuta teza de doctor în informatică "Metode bazate pe rețele neurale modulare în recunoașterea emoțiilor umane" ("Modular neural networks for human emotions detection and recognition"), autor Veaceslav Albu. []

March 15, 2016 / PhD
Sustinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe matematice. Pretendent: Bujac Cristina. Conducător ştiinţific: Vulpe Nicolae, dr.hab. în șt.fiz.-mat., prof.univ., m.c. []

March 12, 2016 / Library
Library Acquisitions

The library of IMCS was replenished by:
  • Bulletin of the American Mathematical Society, Providence. Rhode Island, USA, Vol. 48, Nr. 1, 2011, ISSN 0273-0979, www.ams.org/bull/.
[]

March 1, 2016 / Announcements
Dedication to the 70th anniversary of foundation of the first research institutions in Moldova and 55th anniversary of foundation of the Academy of Sciences of Moldova.

2016 we will celebrate the 70th anniversary of the founding of the first research institutions in Moldova and 55 years since the Academy of Sciences of Moldova was founded. []

February 15, 2016 / Announcements
Program of the special session of the scientific seminar dedicated to Prof. Valentin Belousov and Prof. Galina Beliavscaia

On Friday, February 19, 2016 at 14:00 in the Conference Hall (of. 340) of the IMCS a special session of the scientific seminar dedicated to Prof. Valentin Belousov and Prof. Galina Beliavscaia will be held. []

February 5, 2016 / Library
Library Acquisitions

The library of IMCS was replenished by:
  • Oberwolfach Reports, Vol. 12, Nr. 1, pp. 1-844, 2015.
[]

February 3, 2016 / Announcements
Anniversary of Prof. Valentin Belousov (1925-1988)

Dear colleagues, On February 20, 2016 we will celebrate the 91th Birthday Anniversary of Prof. Valentin Belousov (1925-1988). []

January 14, 2016 / PhD
Presentation of PhD thesis

Vineri, 22 ianuarie, 2016, ora 16:00, în sala de conferinţe IMI AŞM (of. 340) va avea loc şedinţa Seminarului Stiinţific de Profil la specialitatea 111.03 – "Logică matematică, algebră şi teoria numerelor" în cadrul căreia se va discuta teza de doctor "Izomorfismul semiizometric al inelelor pseudonormate și proprietățile lui", autor Svetlana Alioșcenco. []

January 10, 2016 / PhD
Presentation of PhD thesis

Miercuri, 20 ianuarie, 2016, ora 15:00, în sala de conferinţe IMI AŞM (of. 340) va avea loc şedinţa Seminarului Stiinţific de Profil la specialitatea 122.03. – "Modelare, metode matematice, produse program" în cadrul căreia se va discuta teza de doctor în informatică "Моделирование интеллектуального робастного управления автономным роботом на основе мягких и квантовых вычислений" ("Modelarea controlului inteligent robust bazat pe calcul cuantic și soft computing al robotului autonom"), autor Andrei Reşetnicov. []