RO  EN
IMCS/News/2016/

Program of the special session of the scientific seminar dedicated to Prof. Valentin Belousov and Prof. Galina Beliavscaia

On Friday, February 19, 2016 at 14:00 in the Conference Hall (of. 340) of the IMCS a special session of the scientific seminar dedicated to Prof. Valentin Belousov and Prof. Galina Beliavscaia will be held.

Chair: Academician M. Ciobanu.

14:00-14:10 Opening address by S. Cojocaru.
14:10-14:25 V. I. Izbaş. V.Belousov – viața și activitatea.
14:25-14:45 I. I. Valuță (UTM). Amîntiri despre clipele petrecute impreună cu V.Belousov.
14:45-15:00 V. Shcherbacov (IMI). In memoriam of Galina Borisovna Beliavscaia.
15:00-15:20 T. Popovici (Universitatea de Stat Alecu Russo). Relatii între mulțimi de parastrofi și grafuri.
15:20-15:40 Ceban Dina, Syrbu Parascovia (USM). On paratopies of orthogonal systems of ternary quasigroups.
15:40-16:00 Turuta Silvia (IMI). Sisteme cubice diferențiale Lotka-Volterra cu singularități 1:-2 rezonante și cu drepte invariante afine de două direcții și de multiplicitate totală șase.
Coffee break (10 min.)
16:10-16:30 V.I. Ursu (UTM). Asupra unei scufundări a clasei de inele comutative în o clasa de bucle Jordan.
16:30-16:45 Grecu Ion (USM). On pseudoautomorphisms of middle Bol loops.
16:45-16:55 J.D. Phillps, V. Shcherbacov (IMI). PCC- loops.
16:55-17:10 L. Ursu (UTM). About one Belousov problem.
17:10-17:30 Miscellaneous.