RO  EN
IMCS/News/

2017

December 11, 2017 / Announcements
Ședința Consiliului Știiințific

Luni, pe data de 18 decembrie 2017, ora 10:00, Sala de Conferinţe (of. 340) IMI, va avea loc Ședința Consiliului Știiințific al IMI pentru audierea rapoartelor anuale. []

October 30, 2017 / Library
Library Acquisitions

The library of IMCS was replenished by:
  • Journal of Numerial Analysis and Approximation Theory. Romanian Academy, vol.45, N 1, 2016.
[]

October 26, 2017 / Library
Library Acquisitions

The library of IMCS was replenished by:
  • AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics, India, vol.14. No 2, August, 2017.
[]

October 25, 2017 / Conferences
MFOI-2017 – Conference on Mathematical Foundations of Informatics

The Mathematical Foundations of Informatics (MFOI) annually organized event brings together the mathematicians, computer scientists and IT professionals and adds synergy to their endeavors to lay down the mathematical foundations for computer science, also known as informatics. []

October 16, 2017 / Announcements
Moldovan-Ukrainian Colloquium on Data Structures: 6-8 November, 2017

"Moldovan-Ukrainian Colloquium" is intended to serve as a tool of cooperation between researchers of two counties working on common research projects. []

September 29, 2017 / Announcements
Scientific Seminar

Institutul de Matematică și Informatică al AȘM în colaborarea cu Institutul Dezvoltării Societății Informaționale vă invită la ședința Seminarului Științific cu invitați din Cehia, care va avea loc miercuri, 4 octombrie 2017, la 10:00, sala 340 (IMI). []

September 13, 2017 / Announcements
Concurs. Premiul "Academicianul Constantin Sibirschi"

Vă invităm la concurs! Organizația Obştească "Academicianul Constantin Sibirschi". În scopul stimulării cercetărilor ştiinţifice în domeniul matematicii în Republica Moldova, în conformitate cu statutul, se anunţă concursul pe anul 2017 pentru cele mai valoroase lucrări ştiinţifice pentru seniori şi juniori. []

September 4, 2017 / PhD
Sustinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în informatică. Pretendent: Vladimir Popukaylo. Conducător ştiinţific: Cojocaru Svetlana - dr. hab. în informatică, prof. cercetător, m.c. AȘM, IMI. []

August 15, 2017 / Library
Library Acquisitions

The library of IMCS was replenished by:
  • International journal of applied mathematics and computer science. University of Zielona Góra Pres, Poland, Vol. 27, Nr. 2, 2017.
[]

August 7, 2017 / Library
Library Acquisitions

The library of IMCS was replenished by:
  • Journal Studies in Informatics and control. vol.26. issue 2, 2017.
[]

July 10, 2017 / Announcements
Rezultate marcante obţinute de către colaboratorii IMI în primele 6 luni ale anului 2017

Rezultate principale: Matematică fundamentală, Matematica aplicată și Informatica. []

June 24, 2017 / PhD
Sustinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe matematice. Pretendent: Ceban Dina. Conducător ştiinţific: Sîrbu Parascovia, dr. în șt. fiz. - mat., conf. univ. []

May 29, 2017 / Library
Library Acquisitions

The library of IMCS was replenished by:
  • Oberwolfach Reports, V. 13, N. 3, pp. 1817-2700, 2016.
[]

May 28, 2017 / Announcements
The 4th Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova, dedicated to the centenary of Vladimir Andrunachievici (1917-1997)

Mathematical Society of the Republic of Moldova announces organization of its 4th Conference, dedicated to the centenary of Vladimir Andrunachievici (03.04.1917 - 22.07.1997). The conference is a tribute to the major contribution of academician Vladimir Andunachievici to the founding of the Institute of Mathematics and Computer Science and the Schools of Contemporary Mathematics of Moldova. []

May 27, 2017 / Library
Library Acquisitions

The library of IMCS was replenished by:
  • International journal of applied mathematics and computer science. University of Zielona Góra Pres, Poland, Vol. 27, Nr. 1, 2017.
[]

May 19, 2017 / Announcements
Raportul anual IMI 2016

[]

May 6, 2017 / PhD
Sustinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe matematice. Pretendent: Vacaraș Olga. Conducători ştiinţifici: Șubă Alexandru, dr.hab. în șt.fiz.-mat., prof.univ.; Romanovski Valery, dr. hab. în șt. fiz.-mat., prof. univ. (Slovenia). []

April 18, 2017 / Announcements
Library Acquisitions

The library of IMCS was replenished by:
  • Oberwolfach Reports, V. 13, N. 2, pp. 959-1815, 2016.
[]

April 3, 2017 / PhD
Presentation of PhD thesis

Joi, 13 aprilie 2017, ora 16:00, în Sala de Conferinţe IMI AȘM (of. 340) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 111.03 – Logică matematică, algebră şi teoria numerelor în cadrul căreia se va discuta teza de doctor în științe matematice a doamnei Dina Ceban "Quasigrupuri Autoortogonale". []

April 1, 2017 / Announcements
100 de ani de la nașterea acad. V. Andrunachievici

La 3 aprilie se împlinesc 100 de ani de la nașterea academicianului Vladimir Andrunachievici, ilustru savant, unul din fondatorii Academiei de Științe a Moldovei, ctitor al Institutului de Matematică și Informatică. []

March 31, 2017 / Library
Library Acquisitions

The library of IMCS was replenished by:
  • Analele ştiinţifice ale Universităţii "Ovidius" Constanţa, Seria Matematica, Vol. XXIV, fascicola 3, 2016.
[]

March 13, 2017 / PhD
Presentation of PhD thesis

Vineri, 17 martie 2017, ora 15:00, în sala de conferinţe IMI AŞM (of. 340), va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 122.03 – Modelare, metode matematice, produse program în cadrul căreia se va discuta teza de doctor în informatică a dlui Vladimir Popukaylo  "Suportul deciziilor în baza eșantioanelor pasive de dimensiuni mici/Поддержка принятия решений по пассивным выборкам малого объёма". []

March 12, 2017 / Library
Library Acquisitions

The library of IMCS was replenished by:
  • International journal of applied mathematics and computer science. University of Zielona Góra Pres, Poland, 25 years, Vol. 26, Nr. 4, 2016.
[]

February 14, 2017 / Announcements
Program of the special session of the scientific seminar dedicated to Prof. Valentin Belousov

On Friday, February 17, 2017 at 14:00 in the Conference Hall (of. 340) of the IMCS a special session of the scientific seminar dedicated to Prof. Valentin Belousov will be held. []

February 11, 2017 / PhD
Presentation of PhD thesis

Miercuri, 22 februarie 2017, ora 16:00, în sala de conferinţe IMI AŞM (of. 340), va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 111.02 – "Ecuaţii Diferenţiale" în cadrul căreia se va discuta teza de doctor în ştiinţe matematice "Sisteme cubice de ecuații diferențiale cu drepte invariante multiple", autor Vacaraș Olga. []

January 31, 2017 / Announcements
Decernarea Premiului "Academicianul C. Sibirschi"

Vineri, 10 februarie 2017, la orele 14:00, în Sala de Conferinţe a Institutului de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (str. Academiei, 5, et. 3, biroul 340) va avea loc înmânarea Premiului Organizaţiei Obşteşti "Academicianul Constantin Sibirschi" doctorului habilitat, profesorului universitar Viorel Bostan pentru ciclul de lucrări “Modele matematice în inginerie: Probleme de contact; Modelări şi simulări numerice în aero-hidrodinamică” și doctorului Mircea Petic Premiului Organizaţiei Obşteşti "Academicianul Constantin Sibirschi" pentru tineret pentru ciclul de lucrări “Tehnologii actuale de achiziționare a resurselor lingvistice computaționale”. []

January 31, 2017 / Announcements
Anniversary of Prof. Valentin Belousov (1925-1988)

Dear colleagues, On February 20, 2017 we will celebrate the 92th Birthday Anniversary of Prof. Valentin Belousov (1925-1988). []