RO  EN
IMCS/News/2017/

Sustinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe matematice:

Pretendent: Ceban Dina

Conducător ştiinţific: Sîrbu Parascovia, dr. în șt. fiz.- mat., conf. univ.

Tema tezei: Quasigrupuri autoortogonale: conexiuni cu paratopiile unor sisteme ortogonale 

Specialitatea: 111.03 – Logică matematică, algebră şi teoria numerelor

Data: 7 iulie 2017

Ora: 15:00

Local: Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (of. 340), str. Academiei 5, Chişinău, MD-2028, Republica Moldova.

Consiliul ştiinţific specializat: D 01. 111.03 - 08

Membrii:

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

Rezumatul tezei

Problematica abordată: În lucrare sunt studiate quasigrupurile cu identităţi ce implică ortogonalitatea parastrofilor, transformările sistemelor ortogonale care lasă invariante aceste sisteme (numite paratopii). În teza dată este soluţionată problema descrierii sistemelor ortogonale din trei quasigrupuri ternare şi selectorii ternari, care admit cel puţin o paratopie netrivială şi sunt caracterizate paratopiile acestor sisteme. Sunt deduse şi clasificate identităţile pe care le implică existenţa paratopiilor sistemelor ortogonale din trei quasigrupuri ternare şi selectorii ternari.

Conţinutul de bază al tezei: Teza constă din introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 137 titluri, 117 pagini de text de bază. Rezultatele principale ale tezei au fost publicate în 20 de lucrări ştiinţifice: 9 articole şi 11 rezumate la conferinţe ştiinţifice. În Capitolul 1 (Preliminarii) este dată o incursiune în domeniul temei tezei. Este prezentată o nouă abordare a problemei descrierii sistemelor ortogonale din două quasigrupuri binare şi selectorii binari, care admit cel puţin o paratopie netrivială, diferită de metoda utilizată de V. Belousov la soluţionarea problemei date.În Capitolul 2 (Quasigrupuri parastrofic-ortogonale şi autoortogonale) sunt studiate: quasigrupurile binare cu identităţile minimale de tipul T1 şi/sau T2 din clasificarea lui Belousov; holomorful π-quasigrupurilor şi ordinul quasigrupurilor n-are autoortogonale finite. În Capitolul 3 (Paratopiile sistemelor ortogonale de quasigrupuri) sunt descrise sistemele ortogonale din trei quasigrupuri ternare şi selectorii ternari, care admit cel puţin o paratopie netrivială, şi sunt caracterizate paratopiile lor; sunt deduse şi clasificate identităţile pe care le implică existenţa paratopiilor acestor sisteme; sunt studiate unele paratopii ale sistemelor din n quasigrupuri n-are şi selectorii n-ari.

Principalele rezultate obţinute: