RO  EN
IMCS/News/2018/

Presentation of PhD thesis

Vineri, 26 ianuarie 2018, ora 16:00, în Sala de Conferinţe IMI AŞM (of. 340), va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 111.03 – Logică matematică, algebră şi teoria numerelor în cadrul căreia se va discuta teza de doctor în științe matematice a doamnei Natalia Lupașco "Bucle Moufang comutative cu condiții de finitudine ".

Conducător științific: Sandu Nicolae, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar universitar;

Consultant științific: Chiriac Liubomir, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar.