RO  EN
IMCS/News/2015/

Presentation of PhD thesis

Vineri, 27 noiembrie 2015, ora 14:00, în sala de conferinţe IMI AŞM (of. 340), va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 111.02 – "Ecuaţii Diferenţiale" în cadrul căreia se va discuta teza de doctor în ştiinţe matematice "Complete study of cubic systems with invariant lines of total multiplicity 8" / "Studiul complet al sistemelor cubice cu drepte invariante de multiplicitate totală 8", autor Bujac Cristina.

Conducător ştiinţific: Vulpe Nicole, dr. hab., prof. univ., m.c.