RO  EN
IMCS/News/2013/

Sustinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor:

Pretendent: Yang Binglin.

Conducător ştiinţific: Guţuleac Emilian, dr. hab. în tehnică, prof. univ., UTM.

Consiliului ştiinţific specializat:

Tema tezei: Models, techniques and software products for animated simulation of auto-regulated biological processes (Modele, tehnici şi produse program pentru simularea animată a proceselor biologice de auto-reglare).

Specialitatea: 01.05.01 – Bazele teoretice ale informaticii, programarea calculatoarelor.

Data: 15 august 2013.

Ora: 14:00.

Locul: Institutului de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (of. 340), str. Academiei 5, Chişinău, MD-2028, Republica Moldova.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

  1. Yang B., A Solution Using Parallel Computing to Calculate Petri Net Models. In: Studia Universitatis. Seria "Ştiinţe exacte şi economice", Chişinău, USM, N 2 (42), 2011, p. 65-73.
  2. Yang B., Parallel application launching on computer cluster. In: Meridian ingineresc, Iulie, 2011, Ed.: UTM, Chişinău, p. 82-86.
  3. Profir A., Damaskhin R., Opinca C., Prepeliţa L., Prepeliţa A., Yang B., Patient-specific computer modelling using 2D and 3D visual membrane Petri Nets.In: Studia Universitatis. Seria "Ştiinţe exacte şi economice", Chişinău, USM, N 2 (42), 2011, p. 57-64.

Rezumatul tezei

Scopul tezei de doctor se referă în principal la elaborarea unor noi metode, tehnici, algoritmi atât pentru paralelizarea şi optimizarea modelelor sistemelor membranale complexe, cât şi a produselor software cu ajutorul cărora pot fi construite şi simulate astfel de modele.

Teza de doctorat constă din introducere şi 4 capitole. Capitolul 1 conţine analiza abordărilor de modelare şi produselor program aferente pentru simularea sistemelor biologice. Capitolul 2 conţine abordarea de modelare cu ajutorul de Reţelelor Petri Vizuale Membranale 2D. Capitolul 3 descrie principiile şi algoritmii de bază ale aplicaţiei paralele 2D VMPN elaborate pe baza abordării prezentate în capitolul 2. În capitolul 4 este prezentat exemplu modelului concret elaborat cu ajutorul Reţelelor Petri Vizuale Membranale 2D.

Principalele rezultatele obţinute sunt: propunerea metodei de priorităţi dinamice marcaj-dependente pentru tranziţiile implicate în conflict structural în scopul simplificării modelelor sistemelor membranale ce se auto-reglează şi minimizării timpului de calcul; propunerea unor algoritmi de paralelizare utilizând tehnologia MPI; elaborarea unui produs program portabil 2D VMPN.