RO  EN
IMCS/News/2018/

Decernarea Premiului "Academicianul Constantin Sibirschi"

Comunitatea științifică marchează în anul curent 90 de ani de la nașterea academicianului Constantin Sibirschi, savant notoriu, fondator al școlii științifice de ecuații diferențiale în Republica Moldova. Un omagiu ilustrului matematician îi va fi adus la întrunirea Organizaţiei Obşteşti "Academicianul Constantin Sibirschi", care va avea loc vineri, 23 martie 2018, ora 15:00, în Sala de Conferinţe IMI (of. 340). În cadrul acestui eveniment vor fi înmânate și premiile ce poartă numele academicianului Constantin Sibirschi.

Laureații acestui an sunt doctorul habilitat în matematică, profesorul universitar Sergiu Cataranciuc, director al Departamentului de Matematică din cadrul Universității de Stat din Moldova și doctorul habilitat în științe fizico-matematice, colaborator științific principal al IMI Victor Șcerbacov.

Dlui Sergiu Cataranciuc premiul i-a fost decernat pentru un ciclu din 14 lucrări, inclusiv 3 monografii, întitulat "Structuri matematice discrete și locul lor în soluționarea problemelor practice". Acest ciclu de lucrări reprezintă rodul unei activități științifice îndelungate, încorporează în sine rezultate importante de ordin teoretico-aplicativ, validate în timp prin publicații în reviste prestigioase, comunicări în plen la întruniri științifice de rang internațional. Pornind de la examinarea unor probleme practice, dl Sergiu Cataranciuc a efectuat investigații profunde de ordin teoretic, prin care au fost puse bazele unei direcții noi în matematică, determinate de studierea complexului de relații multi-are. Stabilirea unor proprietăți importante ale complexului, precum și examinarea topologiei algebrice ale acestei structuri matematice noi, au condus la elaborarea metodelor eficiente de soluționare a problemelor teoretico-aplicative: probleme de amplasare, determinarea strategiilor optime în jocurile combinatoriale modelate prin complexe de relații multi-are, problema criptării/decriptării informației, etc.

Dlui Victor Șcerbacov, doctor habilitat în științe fizico-matematice, îi va fi decernat premiul în baza unui ciclul din 28 lucrări (o monografie, un curs special si 26 articole publicate in revistele prestigioase de specialitate) cu titlul "Quasigrupuri și aplicațiile lor". Rezultatele prezentate în lucrări țin de dezvoltarea unui domeniu important al matematicii moderne – teoria quasigrupurilor. Investigațiile teoretice ale dlui Victor Șcerbacov și-au găsit o continuare firească în elaborarea unor metode practice eficiente, utile pentru codificarea informației și recunoscute de către specialiștii în domeniu.

Reamintim, că Organizaţia Obştească "Academicianul Constantin Sibirschi" a fost constituită în anul 1999 la iniţiativa omului de afaceri din SUA dr. Valeriu Sibirschi. Ea activează pe teritoriul Republicii Moldova şi are drept scop stimularea cercetărilor în domeniul matematicii și informaticii. Premiul "Academicianul Constantin Sibirschi" este decernat cercetătorilor, care au obţinut rezultate remarcabile în domeniul matematicii şi informaticii. Până în prezent de acest premiu s-au bucurat 20 savanţi – 16 din Republica Moldova şi 4 de peste hotare.