RO  EN
IMCS/News/2010/

Aniversarea prof. Valentin Belousov (1925-1988)

Dragi colegi,

Vă informăm că la 20 februarie 2010 se împlinesc 85 ani de la naşterea profesorului Valentin Belousov. Comunitatea ştiinţifică, Societatea Matematică din Republica Moldova, Universitatea de Stat din Moldova şi Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova vor celebra această aniversare într-o sesiune specială a seminarului ştiinţific "Algebra şi Logica Matematică", care va avea loc la Institutul de Matematică şi Informatică la 19 februarie 2010.

Şedinţa specială a seminarului va cuprinde partea festivă, consacrată memoriei lui V.Belousov, şi partea ştiinţifică cu referate şi comunicări din teoria quasigrupurilor şi sistemelor adiacente.

Acestei aniversări îi va fi consacrat un număr special al revistei "Quasigroups and Related Systems" (2010).

Persoanele cointeresate în participarea la acest seminar sau prezentarea lucrărilor pentru publicare sunt rugate să se adreseze Comitetului de Organizare (e-mail: G.B.Belyavskaya - gbel@math.md; P.Syrbu – syrbuviv@yahoo.com V.Shcherbacov - scerb@math.md )

Termenul de prezentare a lucrărilor expiră la 30 mai 2010. Cerinţele pentru autori pot fi găsite pe site-ul : http://www.quasigroups.eu

Toate lucrările vor fi recenzate. Se acceptă lucrări în doar limba engleză.

Articolele pentru QRS se trimit pe adresa: dudek@im.pwr.wroc.pl şi scerb@math.md Subiectul mesajelor este: Belousov-85.

Pentru informaţie suplimentară contactaţi Comitetul de Organizare pe următoarele adrese: gbel@math.md , scerb@math.md sau vizitaţi http://www.math.md

Comitetul de Organizare: V.Arnautov, G.Beleavschi (preşedinte), L. Calmuţchi, M.Cioban, Gh.Ciocanu, S.Cojocaru, F.Damian, W.Dudek, C.Gaindric, V.Izbaş, A.Caşu, E.Kuzneţov, M. Popa, M.Raţă, Iu.Reabuhin, V.Şcerbacov, P.Sârbu, F.Sohaţchi, I.Valuţă.