RO  EN
IMI/Proiecte/

Metode deterministe şi stocastice la modelarea sistemelor dinamice complexe

Program:Proiecte Instituţionale (CSŞDT)
Cifru:06.411.001F
Termenul executării:2006 – 2010
Instituţii:Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Matematică şi Informatică
Conducător:Lozovanu Dmitrii
Executori: Lozovanu Dmitrii, Rîbachin Boris, Mişcoi Gheorghe, Secrieru Grigore, Kolesnik Alexander, Şider Natalia, Fonoberova Maria, Naval Elvira, Geru Vitalie, Drucioc Dorian, Burcă Fevronia, Smolina Liudmila, Culicovschi Anatolie, Cinic Boris, Popovscaia Marina
Cuvinte cheie:modelare matematică, optimizare, control optimal, metode deterministe, metode stocastice

Rezumat

Scopul proiectului este elaborarea metodelor deterministe şi stocastice pentru cercetarea şi soluţionarea problemelor dinamice cu aplicarea tehnicii moderne de calcul. Se preconizează elaborarea algoritmilor de soluţionare a problemelor de control multicriterial discret, problemelor de aflare a fluxurilor dinamice în reţele, problemelor aplicative referitor la modelarea dezvoltării economice în condiţii de risc, problemelor de deservire cu priorităţi, problemelor de difuzare cu viteza finită şi problemelor din mecanica.