RO  EN
IMI/Colaboratori/Laboratorul "Modelare Matematică"/

Kolesnik Alexander

Kolesnik Alexander
Titluri: doctor habilitat, conferenţiar cercetător
Postul:cercetător ştiinţific principal
Data naşterii:10 decembrie 1957
Lucrări:72
Limbi străine: Rusa, Ucraineana, Engleza
Telefon: 73-80-46
Email:

Domeniul de cercetare

Teoria probabilităţilor, statistica matematică, procese stocastice, evoluţiile aleatoare, procese de difuzie cu viteză finită, procese de transfer în sistemele biologice şi fizice, rătăciri aleatoare, procese stocastice în medii aleatoare, ecuaţii diferenţiale parţiale în modele stocastice, fizica statistică, procese unduioase, probabilităţi pe structure algebrice, controlul statistic al calităţii

Lucrări importante

Apartenenţa la societăţi, redacţii

Distincţii

Publicaţii în Computer Science Journal of Moldova, Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica şi Quasigroups and Related Systems