RO  EN
IMI/Colaboratori/Laboratorul "Retired"/

Rîbachin Boris

Rîbachin Boris
Titluri: doctor habilitat
Postul:cercetător ştiinţific coordonator
Data naşterii:3 iulie 1949
Limbi străine: Rusa, Engleza
Telefon: 73-80-46
Email:

Domeniul de cercetare

Cercetări în domeniul modelării matematice, metodelor numerice pentru sisteme multe-procesare, informaticii şi programării paralele, mecanicii corpului solid deformabil, dinamicii gazelor şi undelor

Lucrări importante

Apartenenţa la societăţi, redacţii

Activitate

 1. 2008 - 2009 Scientific leader of the Moldova-Russia project with Institute of Space Research (Russia) "Modelarea numerică a problemelor astrofizice privind dinamica nestaţionară multidimensională gravitaţională magnetică a gazului";
 2. 2007 - 2008 Responsible Executor of the project "Studiul theoretic şi modelare numeric a instabilităţilor şi proceselor dissipative în colapsul stellar şi a curenţilor în cîmpul gravitaţional";
 3. 2003 - 2005 Scientific leader of the MRDA project "Mathematical modeling of the process of solid waste biogas generation for solid waste behavior forecasting, monitoring and management";
 4. 2001 - 2004 Scientific leader of the INTAS project "Release and combustion of pressure-liquefied gases: experiments and modeling";
 5. 2000 - to present. Scientific leader of the project "Modeling of the ecological problems";
 6. 1997 - 1999 Scientific leader of the project "Development and creation of effective parallel methods and algorithms for multiprocessing systems";
 7. 1991 - to present - The member of editorial board of the journal "Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica";
 8. 1995 - 1997 Scientific leader of the project "Use of multiprocessor transputer system for solving tasks of mathematical physics";
 9. 1993 - 1995 Scientific leader of the project "Modeling of the landfill gas emission";
 10. 1989 - 1990 Scientific leader of the project "The numerically researches of processes of splitting at impulse and explosive loading";
 11. 1987 - 1992 Scientific leader of the project "ZOND";
 12. 1988 - 1990 Scientific leader of the project "Numerical modeling of hyper-velocity throwing at rigid body";
 13. 1986 - 1987 Scientific leader of the project "Mathematical Modeling of the Process of the Elastic Plastic Wave Propagation in Multilayered Media Under Impulse Load";
 14. 1982 - 1985 Responsible Executor of the project "The computing of a non stationary two-dimension flow at the non-instantaneous opening of diaphragm in a chock tubes";
 15. 1974 - 1982 Participation as a developer in the project "Gas flows in rocket engines".

Publicaţii în Computer Science Journal of Moldova, Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica şi Quasigroups and Related Systems