RO  EN
IMI/Colaboratori/Laboratorul "Retired"/

Naval Elvira

Naval Elvira
Titluri: doctor, conferenţiar cercetător
Postul:cercetător ştiinţific coordonator
Data naşterii:9 mai 1945
Lucrări:126
Limbi străine: Rusa, Engleza
Telefon: 73-80-41
Email:

Curriculum Vitae

Descarcă

Domeniul de cercetare

Modelarea economică

Lucrări importante

Activitate

Informaţii privind participarea la executarea granturilor naţionale şi internaţionale:
  1. Comanda de stat 1995. Cifru 06.02.03 – "Elaborarea metodelor de analiză a evoluţiei proceselor economice în baza modelelor macroeconomice", Ministerul Finanţelor. Conducător E. Naval.
  2. Comanda de stat 1995. Cifru 01.06.16 – "Elaborarea metodelor de prognoză a principalilor indicatori macroeconomici şi a datoriei externe a Republicii Moldova". Ministerul Economiei şi Reformelor. Conducător E. Naval.
  3. Comanda de stat 1996. Cifru 06.01.04 – "Elaborarea metodelor de prognoză a principalilor indicatori macroeconomici ai dezvoltării economice a Republicii Moldova". Ministerul Economiei şi Reformelor. Conducător E. Naval.
  4. Comanda de stat 1997. Cifru 06.01.04 – "Elaborarea metodelor de prognoză a principalilor indicatori macroeconomici ai dezvoltării economice a Republicii Moldova". Conducător E. Naval.
  5. Comanda de stat 1998. Cifru 06.01.04 – "Elaborarea metodelor de prognoză a principalilor indicatori macroeconomici ai dezvoltării economice a Republicii Moldova". Ministerul Economiei şi Reformelor. Conducător E. Naval.
  6. Comanda de stat 1999. Cifru 06.01.08 – "Simularea politicilor de comerţ în baza modelului de calcul de echilibru general". Ministerul Economiei şi Reformelor. Conducător E. Naval.
  7. Grant Internaţional TACIS Project: Advise on WTO Implementation. Projetc № MO 02: "A Trade Econometric Model of Moldova", 1998 – 1999, Conducător de echipă.
  8. Comanda de stat 2001-2002. Cifru 09.02.02 – "Examinarea modelelor ce descriu procesele economice cu elemente de incertitudine şi risc". Conducător E. Naval.
  9. Grant Local. Cifru 01-02-02 – "Aplicarea modelării matematice în vederea obţinerii previziunilor economice privind dezvoltarea durabilă a economiei naţionale", 2003. Conducător E. Naval.
  10. Grant Local. Cifru 07.411.02.06PA – "Ridicarea rolului şi eficienţei investiţiilor de stat în creşterea economică durabilă", Conducător E. Naval.

Publicaţii în Computer Science Journal of Moldova, Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica şi Quasigroups and Related Systems