RO  EN
IMI/Proiecte/

Modele şi tehnologii în ingineria sistemelor inteligente şi a calculului performant

Program:Proiecte Instituţionale (CSŞDT)
Cifru:15.817.02.02A
Termenul executării:2015 – 2019
Instituţii:Institutul de Matematică şi Informatică
Conducător:Ciubotaru Constantin
Executori: Cojocaru Svetlana, Alhazov Artiom, Magariu Galina, Colesnicov Alexandru, Boian Elena, Burţeva Liudmila, Petic Mircea, Malahov Ludmila, Cojuhari (Bruc) Natalia, Demidova Valentina, Verlan Tatiana, Zamşa Elena, Pricop Victor, Tofan Tatiana, Frunze Mihail, Palade Olga, Iamandi Veronica, Ţiţchiev Inga, Gaindric Constantin, Bogatencov Petru, Corlat Andrei, Secrieru Iulian, Popcova Olga, Albu Veaceslav, Iliuha Nicolai, Degteareov Nichita, Horoş Grigorii, Verlan Daniel, Macari Dorin, Gheorghiţa (Frinea) Irina, Caftanatov Olesea

Rezumat

Se vor elabora modele şi tehnologii noi inovative în ingineria sistemelor inteligente şi a calculului performant pentru domeniile şi direcţiile de cercetare: