RO  EN
IMI/Colaboratori/Laboratorul "Retired"/

Corlat Andrei

Corlat Andrei
Titluri: doctor, conferenţiar universitar
Postul:cercetător ştiinţific superior
Data naşterii:30 august 1957
Lucrări:64
Limbi străine: Rusă, Engleză
Email:

Domeniul de cercetare

Teoria fiabilităţii

Lucrări importante

Distincţii

Activitate

Proiecte:

Conducător de doctorat
Oleg Siutkin, 122.03. – Modelare, metode matematice, produse program; Modele de estimare a fiabilităţii structurilor software a operatorilor telefoniei mobile.

Elaborare de site-uri educaţionale:

Participări în activităţi de expertiză, consultanţă, activităţi editoriale (membru al colegiilor de redacţie ale revistelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale, al unor asociaţii ştiinţifice):
Recenzent al manualelor de liceu la Matematică pentru clasele XI și XII

Antrenarea în managementul cercetării şi educaţiei:
Șef catedră Matematică și Informatică a Un AȘM, profesor de matematică grad superior, cursuri ținute:

Publicaţii în Computer Science Journal of Moldova, Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica şi Quasigroups and Related Systems