RO  EN
IMCS/Researchers/Laboratory ""/

Corlat Andrei

Corlat Andrei
Degrees: PhD, Docent
Function:Senior Researcher
Date of birth:August 30, 1957
Publications:64
Foreign languages: Russian, English
Email:

Research interests

Teoria fiabilităţii

Important publications

Distinctions

Activity

Proiecte:

Conducător de doctorat
Oleg Siutkin, 122.03. – Modelare, metode matematice, produse program; Modele de estimare a fiabilităţii structurilor software a operatorilor telefoniei mobile.

Elaborare de site-uri educaţionale:

Participări în activităţi de expertiză, consultanţă, activităţi editoriale (membru al colegiilor de redacţie ale revistelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale, al unor asociaţii ştiinţifice):
Recenzent al manualelor de liceu la Matematică pentru clasele XI și XII

Antrenarea în managementul cercetării şi educaţiei:
Șef catedră Matematică și Informatică a Un AȘM, profesor de matematică grad superior, cursuri ținute:

Publications in Computer Science Journal of Moldova, Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica and Quasigroups and Related Systems