RO  EN
IMCS/Researchers/Laboratory "Differential Equations"/

Vulpe Nicolae

Vulpe Nicolae
Degrees: Dr. habil., Full Professor, Corresponding Member of the Academy of Sciences of Moldova
Function:Principal Researcher
Date of birth:February 22, 1949
Publications:> 200
Foreign languages: Russian, English, French
Phone: 72-70-59
Email:

Research interests

Qualitative theory of systems of differential equations, theory of algebraic invariants, development of algorithms and software for invariant polynomials utilization

Important publications

Membership in Societies and Editorial Boards

Distinctions

Activity


Pregătirea cadrelor ştiinţifice:
1. Dr. V. Cebanu susţinut 1987, Центроаффинные комитанты дифференциальной системы с кубическими нелинейностями и их приложения, Kiev, Universitatea de Stat T. G. Şevcenko.
2. Dr. V. Daniliuc susţinut 1988, Комитанты квадратично-кубической системы и их приложения, Odessa, Universitatea de Stat I. I. Mecinikov.
3. Dr. I. Nikolaev susţinut 1990, Центроаффинные комитанты и особые точки системы с квадратическими нелинейностями, Odessa, Universitatea de Stat I. I. Mecinikov.
4. Dr. Iu. Calin susţinut 1997, Качественное исследование некоторых классов полных квадратичных систем, Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova.
5. Dr. A. Voldman susţinut în 1997, Comitants and singular points of quadratic differential systems, Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova.
6. Dr. L. Gheorghiu susţinut în 1998, Repartizarea multiplicităților punctelor singulare infinite ale sistemului diferențial cubic, Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova.
7. Dr. M. Lupan susţinut în 2007, Clasificarea topologică a sistemului pătratic complet cu centru de simetrie, Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova.
8. Dr. C. Bujac susţinut 2016, Sisteme diferențiale cubice cu drepte invariante de multiplicitate totală opt, Chișinău, Institutul de Matematică și Informatică al Academiei de Științe a Moldovei.

Vizite la alte universităţi şi centre Ştiinţifice:

Publications in Computer Science Journal of Moldova, Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica and Quasigroups and Related Systems