RO  EN
IMI/Colaboratori/Laboratorul "Ecuaţii Diferenţiale"/

Vulpe Nicolae

Vulpe Nicolae
Titluri: doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent AŞM
Postul:cercetător ştiinţific principal
Data naşterii:22 februarie 1949
Lucrări:> 180
Limbi străine: Rusa, Engleza, Franceza (citit)
Telefon: 72-70-59
Email:

Domeniul de cercetare

Teoria calitativă a sistemelor de ecuaţii differenţiale; teoria invarianţilor algebrici; elaborarea de algoritme şi programe pentru utilizarea polinoamelor invariante

Lucrări importante

Apartenenţa la societăţi, redacţii

Distincţii

Activitate


Pregătirea cadrelor ştiinţifice:
1. Dr. V. Cebanu susţinut 1987, Центроаффинные комитанты дифференциальной системы с кубическими нелинейностями и их приложения, Kiev, Universitatea de Stat T. G. Şevcenko.
2. Dr. V. Daniliuc susţinut 1988, Комитанты квадратично-кубической системы и их приложения, Odessa, Universitatea de Stat I. I. Mecinikov.
3. Dr. I. Nikolaev susţinut 1990, Центроаффинные комитанты и особые точки системы с квадратическими нелинейностями, Odessa, Universitatea de Stat I. I. Mecinikov.
4. Dr. Iu. Calin susţinut 1997, Качественное исследование некоторых классов полных квадратичных систем, Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova.
5. Dr. A. Voldman susţinut în 1997, Comitants and singular points of quadratic differential systems, Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova.
6. Dr. L. Gheorghiu susţinut în 1998, Repartizarea multiplicităților punctelor singulare infinite ale sistemului diferențial cubic, Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova.
7. Dr. M. Lupan susţinut în 2007, Clasificarea topologică a sistemului pătratic complet cu centru de simetrie, Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova.
8. Dr. C. Bujac susţinut 2016, Sisteme diferențiale cubice cu drepte invariante de multiplicitate totală opt, Chișinău, Institutul de Matematică și Informatică al Academiei de Științe a Moldovei.

Vizite la alte universităţi şi centre Ştiinţifice:

Publicaţii în Computer Science Journal of Moldova, Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica şi Quasigroups and Related Systems