RO  EN
IMCS/Researchers/Laboratory "Differential Equations"/

Popa Mihail

Popa Mihail
Degrees: Dr. habil., Full Professor, Corresponding Member of the Academy of Sciences of Moldova
Function:Principal Researcher
Date of birth:May 15, 1948
Publications:>110
Foreign languages: Russian, French, English
Phone: 73-81-46
Fax: 73-80-27
Email:

Research interests

Procese invariante în teoria calitativă a ecuaţiilor difernţiale, algebre Lie şi algebre graduate, funcţii generatoare şi serii Hilbert, teoria orbitelor, teoria stabilităţii după Lyapunov.

Important publications

Membership in Societies and Editorial Boards

Distinctions

Activity

Rezultate:

Aprecierea unor lucrări publicate de către comunitatea științifică:
Pregătirea cadrelor ştiinţifice:
Susţinuţi:
Conducător ştiinţific:
  1. Dr. Macari Pavel - susţinut 19 iunie 1998, "Bazele comitanţilor sistemului diferenţial cu omogenităţi de gradul patru şi aplicaţii", USM.
  2. Dr. Braicov Andrei - susţinut 24 iulie 2002, "Algebra Lie a operatorilor reprezentării liniare a grupului GL(2, R) în spaţiul coeficienţilor sistemelor de ecuaţii diferenţiale şi aplicaţii", USM.
  3. Dr. Port Serghei – susţinut 24 iulie 2002. "Operatorii Lie şi algebrele comitanţilor în studiul unor sisteme de ecuaţii diferenţiale", USM.
  4. Dr. Bîcova Elena – susţinut 25 septembrie 2003, "Elaborarea metodelor de calcul şi analiza indicatorilor securităţii energetice (în baza sistemului energetic al Republicii Moldova)", IE al AŞM, (Consultant).
  5. Dr. Staruş (Naidenova) Elena – susţinut 3 decembrie 2004, "Algebrele Lie şi algebrele invarianţilor în studiul sistemelor polinomiale diferenţiale s(Г), (Г din {0, 1, 2, 3})", USM.
  6. Dr. Gherştega Natalia – susţinut 23 februarie 2007, "Algebrele Lie pentru sistemele diferenţiale tridimensionale şi aplicaţii", USM.
  7. Dr. Diaconescu (Cerba) Oxana – susţinut 25 iulie 2008, "Algebrele Lie şi integralele invariante pentru sistemele diferenţiale polinomiale", USM.
  8. Dr. Orlov Victor – susţinut 23 august 2013, "Noi aplicaţii ale algebrelor Lie la sisteme diferenţiale polinomiale", USM.
  9. Dr. Pricop Victor – susţinut 20 august 2014, "Abordări combinatorice şi asimptotice în baza algebrelor graduate şi seriilor Hilbert, aplicate la sisteme diferenţiale",USM.
In proces de studii:

Publications in Computer Science Journal of Moldova, Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica and Quasigroups and Related Systems