RO  EN
IMI/Colaboratori/Laboratorul "Ecuaţii Diferenţiale"/

Popa Mihail

Popa Mihail
Titluri: doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent AŞM
Postul:cercetător ştiinţific principal
Data naşterii:15 mai 1948
Lucrări:>110
Limbi străine: Rusa, Franceza, Engleza (puţin)
Telefon: 73-81-46
Fax: 73-80-27
Email:

Domeniul de cercetare

Procese invariante în teoria calitativă a ecuaţiilor difernţiale, algebre Lie şi algebre graduate, funcţii generatoare şi serii Hilbert, teoria orbitelor, teoria stabilităţii după Lyapunov.

Lucrări importante

Apartenenţa la societăţi, redacţii

Distincţii

Activitate

Rezultate:

Aprecierea unor lucrări publicate de către comunitatea științifică:
Pregătirea cadrelor ştiinţifice:
Susţinuţi:
Conducător ştiinţific:
  1. Dr. Macari Pavel - susţinut 19 iunie 1998, "Bazele comitanţilor sistemului diferenţial cu omogenităţi de gradul patru şi aplicaţii", USM.
  2. Dr. Braicov Andrei - susţinut 24 iulie 2002, "Algebra Lie a operatorilor reprezentării liniare a grupului GL(2, R) în spaţiul coeficienţilor sistemelor de ecuaţii diferenţiale şi aplicaţii", USM.
  3. Dr. Port Serghei – susţinut 24 iulie 2002. "Operatorii Lie şi algebrele comitanţilor în studiul unor sisteme de ecuaţii diferenţiale", USM.
  4. Dr. Bîcova Elena – susţinut 25 septembrie 2003, "Elaborarea metodelor de calcul şi analiza indicatorilor securităţii energetice (în baza sistemului energetic al Republicii Moldova)", IE al AŞM, (Consultant).
  5. Dr. Staruş (Naidenova) Elena – susţinut 3 decembrie 2004, "Algebrele Lie şi algebrele invarianţilor în studiul sistemelor polinomiale diferenţiale s(Г), (Г din {0, 1, 2, 3})", USM.
  6. Dr. Gherştega Natalia – susţinut 23 februarie 2007, "Algebrele Lie pentru sistemele diferenţiale tridimensionale şi aplicaţii", USM.
  7. Dr. Diaconescu (Cerba) Oxana – susţinut 25 iulie 2008, "Algebrele Lie şi integralele invariante pentru sistemele diferenţiale polinomiale", USM.
  8. Dr. Orlov Victor – susţinut 23 august 2013, "Noi aplicaţii ale algebrelor Lie la sisteme diferenţiale polinomiale", USM.
  9. Dr. Pricop Victor – susţinut 20 august 2014, "Abordări combinatorice şi asimptotice în baza algebrelor graduate şi seriilor Hilbert, aplicate la sisteme diferenţiale",USM.
  10. Dr. Neagu Natalia - a susținut teza de doctor- 22 iunie 2018, "Algebre Lie și invarianți la sisteme diferențiale cu proiecții pe unele modele matematice", IMI..

Publicaţii în Computer Science Journal of Moldova, Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica şi Quasigroups and Related Systems