RO  EN
IMI/Proiecte/

Instrumente Informatice Inteligente de Cuantificare şi Evaluare a Hepatopatiilor Difuze în baza măsurărilor non-invazive şi investigaţiilor de laborator (3ICEHD)

Program:Transfer Tehnologic
Cifru:17.80015.5007.213T
Termenul executării:2017 – 2018
Instituţii:Institutul de Matematică şi Informatică
Conducător:Secrieru Iulian
Executori: Gaindric Constantin, Cojocaru Svetlana, Popcova Olga, Guţuleac Elena, Ursu Lidia, Macari Dorin, Nastasiu Ana, Rotaru Victoria, Ţurcan Svetlana, Ţâmbală Carolina, Secrieru Angela, Jucov Alina, Tocan Alina

Rezumat

Obiectivul general al proiectului: crearea repozitoriului de date privind cazurile de hepatopatii difuze în baza unui protocol unic şi oferirea unor instrumente informatice inteligente de cuantificare şi evaluare a dereglărilor hepatice pentru cazurile de fibroză gradul 3 şi 4 (ciroza).

Evaluările corecte şi precoce ale dereglărilor hepatice îmbinate cu un management adecvat al patologiei pot majora cu certitudine durata şi calitatea vieţii pacienţilor.

Relevanţa obiectivului general asumat este enormă, deoarece asistăm la o vădită răspândire a hepatopatiilor difuze, care afectează preponderant persoanele de vârsta aptă de muncă, iar acest fapt are un impact negativ important asupra dezvoltării socio-economice a ţării.

Potenţiali beneficiari:

  1. clinicieni şi departamentelor de imagistică şi terapie, ai secţiilor de hepatologie şi gastroenterologie;
  2. funcţionari şi Ministerului Sănătăţii, răspunzători de monitorizarea stării generale a populaţiei, morbidităţii şi mortalităţii legate de ciroza hepatică;
  3. studenţi ai USMF "Nicolae Testemiţanu", Departamentul medicina internă, disciplina gastroenterologie;
  4. dezvoltatori de sisteme informatice, sisteme inteligente, baze de cunoştinţe şi baze de date cu caracter medical din Moldova, Comunitatea Europeană şi restul lumii.

Entităţile cooperante în cadrul proiectului:

Toate datele colectate în cadrul proiectului sunt anonime şi vor fi utilizate cu scop de cercetare ştiinţifică.