RO  EN
IMI/Proiecte/

Invarianţi algebrici şi geometrici în studiul calitativ al sistemelor diferenţiale polinomiale

Program:Proiecte Instituţionale (CSŞDT)
Cifru:15.817.02.03F
Termenul executării:2015 – 2019
Instituţii:Institutul de Matematică şi Informatică
Conducător:Vulpe Nicolae
Executori: Popa Mihail, Şubă Alexandru, Dovbuş Piotr, Driuma Valeriu, Baltag Valeriu, Calin Iurie, Orlov Victor, Bujac Cristina, Ciubotaru Stanislav, Vacaraş Olga

Rezumat

Obiectivele proiectului: rezolvarea unor probleme actuale din domeniul ecuaţiilor diferenţiale, propagarea şi diseminarea rezultatelor obţinute, precizarea căilor şi posibilităţilor de aplicare şi implementare a rezultatelor.

Rolul şi însemnătatea proiectului constă în asigurarea continuităţii şi succesiunii în cercetare, în susţinerea şi dezvoltarea şcolilor ştiinţifice existente în ţară, implicarea tineretului în activitatea de cercetare, lărgirea sferei de aplicare a rezultatelor ştiinţifice. În particular, se prevede aplicarea rezultatelor teoretice din domeniu la unele probleme din biologie, medicină, ecologie, energetică, etc.

Condiţiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor planificate sunt parţial asigurate de existenţa unui colectiv puternic de specialişti de înaltă calificare (un membru corespondent al AŞM, 4 doctori habilitaţi şi 4 doctori în ştiinţe). Continuând tradiţiile şcolii ştiinţifice fondate de renumitul savant din Moldova academicianul C. Sibirschi, acest colectiv poate îndeplini sarcinile planificate la nivelul înalt al ultimelor performanţe din domeniu.

Vor fi utilizate metodele clasice din teoria calitativă a ecuaţiilor diferenţiale, teoria invarianților algebrici, cât şi metodele dezvoltate în şcolile ştiinţifice din Moldova.

Rezultatele preconizate: