RO  EN
IMI/Colaboratori/Laboratorul "Ecuaţii Diferenţiale"/

Dovbuş Piotr

Dovbuş Piotr
Titluri: doctor habilitat, conferenţiar cercetător
Postul:cercetător ştiinţific coordonator
Data naşterii:18 iunie 1954
Lucrări:36
Limbi străine: Engleza
Telefon: 33-54-53
Web:peter.dovbush.su
Email:

Domeniul de cercetare

Teoria geometrică a funcţiilor de mai multe variabile complexe

Lucrări importante

Publicaţii în Computer Science Journal of Moldova, Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica şi Quasigroups and Related Systems