RO  EN
IMI/Proiecte/

Studiul proprietăţilor geometrice şi de grup ale sistemelor dinamice neliniare

Program:Proiecte Instituţionale (CSŞDT)
Cifru:06.411.003F
Termenul executării:2006 – 2010
Instituţii:Institutul de Matematică şi Informatică
Conducător:Vulpe Nicolae
Executori: Vulpe Nicolae, Popa Mihail, Driuma Valeriu, Dovbuş Piotr, Baltag Valeriu, Calin Iurie, Gherştega Natalia, Diaconescu Oxana, Orlov Victor
Domeniul aplicării:Ştiinţe Fundamentale - Fizico-matematice
Cuvinte cheie:ecuaţiile diferenţiale, teoria funcţiilor de mai multe variabile, sistemele dinamice neliniare

Rezumat

În cadrul proiectului propus se prevede dezvoltarea în continuare a teoriei ecuaţiilor diferenţiale, teoriei funcţiilor de mai multe variabile complexe şi geometria sistemelor dinamice neliniare. În domeniul teoriei calitative ale ecuaţiilor diferenţiale se prevede aplicarea invarianţilor funcţionali şi invarianţilor algebrici în raport cu diverse grupuri de transformări la cercetarea calitativă a sistemelor dinamice şi ale ecuaţiilor diferenţiale de ordinul întîi şi doi. Vor fi studiate proprietăţile extinderilor riemanniene ale spaţiilor cu conexiune afină şi a varietăţilor Pfaff.