RO  EN
IMI/Proiecte/

Probleme actuale ale algebrei şi ecuaţiilor diferenţiale: aspecte teoretice şi aplicative

Program:Proiecte Instituţionale (CSŞDT)
Cifru:11.817.08.01F
Termenul executării:2011 – 2014
Instituţii:Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Matematică şi Informatică
Conducător:Popa Mihail
Executori: Algebră şi Topologie, Ecuaţii Diferenţiale
Domeniul aplicării:Ştiinţe Fundamentale - Fizico-matematica
Cuvinte cheie:cuasigrup, inel, topologie, varietate, invariant, sistem diferenţial, latice

Rezumat

Rolul şi însemnătatea proiectului constă în asigurarea continuităţii şi succesiunii în cercetare, în susţinerea şi dezvoltarea şcolilor ştiinţifice existente în ţară, implicarea tineretului în activitatea de cercetare, lărgirea sferei de aplicare a rezultatelor ştiinţifice. În particular, se prevede aplicarea rezultatelor teoretice din domeniu la unele probleme din criptologie, biologie, medicină, ecologie, energetică.
Rezultatele preconizate:
  1. descrierea structurii unor grupoizi şi cuasigrupuri cu diverse identifităţi, a spectrului şi numărului unor aşa obiecte ca pătrate latine, sisteme de operaţii ortogonale, funcţii booleene;
  2. evidenţierea proprietăţilor operaţiilor (cuasigrupurilor) binare şi n-are cu elaborarea pe baza lor a unor cifruri şi coduri;
  3. cercetarea calitativă a câmpurilor vectoriale bi- şi multidimensionale, determinate de sisteme diferenţiale polinomiale orientate spre modele matematice aplicative.