RO  EN
IMI/Proiecte/

Metode analitice şi numerice de soluţionare a problemelor de evoluţie, optimizare şi teoria aşteptării

Program:Proiecte Instituţionale (CSŞDT)
Cifru:15.817.02.01A
Termenul executării:2015 – 2019
Instituţii:Institutul de Matematică şi Informatică
Conducător:Lozovanu Dmitrii
Executori: Kolesnik Alexander, Mişcoi Gheorghe, Şeremet Victor, Naval Elvira, Secrieru Grigore, Guţuleac Elena, Mitev Lilia, Burcă Fevronia, Smolina Liudmila, Ghereg Veronica, Cuzneţov Elena, Ivanov Andrei, Bodac Dumitru, Nani Alexandru

Rezumat

Proiectul are ca scop elaborarea metodelor analitice şi numerice de soluţionare a problemelor de evoluţie, optimizare şi teoria aşteptării ce apar la modelarea proceselor de servire şi control a diverselor sisteme economice, tehnice şi informaţionale. Metodele elaborate vor fi utilizate la studierea modelelor de creştere economică, sistemelor de servire cu priorităţi, planificarea optimă a transporturilor şi unor probleme din mecanică, legate de procesul de încăгcare intensivă a obiectelor.

Rezultatele principale ce se propun pentru realizare reprezintă:

Metodele şi algoritmii elaboraţi vor fi testaţi, estimaţi din punct de vedere a complexităţii de calcul şi realizaţi în formă de soft. Pentru anumite clase de probleme vor fi utilizate tehnologiile calcului performant (HPC – High Performance Computing) şi clustere cu multe procesoare. Vor fi examinate posibilităţile de implementare a rezultatelor obţinute în cercetare, educaţie şi economia naţională.