RO  EN
IMI/Proiecte/

Metode numerice şi algoritmi de soluţionare a problemelor stocastice dinamice decizionale

Program:Colaborare Internaţională
Cifru:13.820.18.01/GA
Termenul executării:2013 – 2015
Instituţii:Institutul de Matematică şi Informatică, Universitatea Forţelor Armate Federale Germane din München
Conducător:Lozovanu Dmitrii
Executori: Kolesnik Alexander, Naval Elvira, Lazari Alexandru, Capcelea Maria

Rezumat

Cercetările efectuate în cadrul proiectului sunt legate de elaborarea metodelor numerice şi algoritmilor de soluţionare ai unei clase de probleme de programare dinamică stocastică ce extinde problemele clasice de control optimal discret şi procesele decizionale Markov cu criteriile de optimizare a costului mediu şi a costului total cu discont. Vor fi propuşi şi argumentaţi noi algoritmi bazaţi pe metodele programării dinamice şi programării liniare duale pentru variantele stocastice ale problemelor de control optimal discret şi pentru procesele Markov decizionale în cazurile finite şi infinite de timp. Va fi aplicată concepţia teoriei jocurilor pentru astfel de probleme şi vor fi formulate şi studiate noi clase de jocuri poziţionale stocastice ce vor generaliza jocurile poziţionale deterministe. Vor fi studiate condiţiile de existenţă ale situaţiilor de echilibru Nash şi vor fi elaboraţi algoritmi pentru aflarea strategiilor optime ale jucătorilor în jocurile stocastice considerate. Cercetările teoretice de bază ale proectului se referă la existenţa soluţiilor problemelor examinate şi corectitudinea algoritmilor ce vor fi elaboraţi. Algoritmii elaboraţi vor fi implementaţi în forma de soft şi vor fi plasaţi pe pagina web.