RO  EN
IMI/Proiecte/

Managementul resurselor Informaţionale şi Asistarea Cooperărilor Ştiinţifice inter-Academice şi a Managementului cooperărilor între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Academia Română (MIACSAM)

Program:Colaborare Internaţională
Cifru:10.820.08.04/RoA
Termenul executării:2010 – 2012
Instituţii:Institutul de Matematică şi Informatică, Institutul de Informatică Teoretică (filiala Iaşi a Academiei Române)
Conducător:Cojocaru Svetlana
Executori: Magariu Galina, Verlan Tatiana, Macari Veaceslav, Grabov Eugeniu, Boian Elena, Lotutovici Serghei, Sidorenco Anatolii

Rezumat

Scopul principal al proiectului îl constituie facilitarea cooperărilor ştiinţifice inter-academice şi a managementului cooperărilor între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Academia Română, implementată prin elaborarea unui sistem informatic de asistenţă a managementului activităţilor de cercetare (inclusiv în cadrul cooperărilor ştiinţifice interacademice).

La baza abordării propuse se află principiul stocării informaţiei primare, ce caracterizează activitatea unui cercetător sau a unei instituţii de cercetare: referinţe la publicaţiile ştiinţifice ale colaboratorilor, proiectele ştiinţifice, forurile ştiinţifice organizate şi participările la ele, disertaţiile susţinute, cadrele ştiinţifice pregătite, informaţia detaliată despre brevete, produsele program înregistrate etc. Utilizarea unor astfel de sisteme în cadrul instituţiilor de cercetare facilitează: elaborarea diverselor rapoarte şi buletine informative referitoare la activitatea unităţii, a subdiviziunilor ei, a cercetătorilor; perfectarea aplicaţiilor pentru proiecte şi monitorizarea realizării lor, actelor necesare pentru acreditare, atestare, etc.