RO  EN
IMI/Proiecte/

Ridicarea rolului şi eficienţei investiţiilor de stat în creşterea economică durabilă

Program:Programe de Stat şi Granturi (CSŞDT)
Cifru:07.411.02.06PA
Termenul executării:2007 – 2008
Instituţii:Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Matematică şi Informatică.
Conducător:Naval Elvira
Executori: Naval Elvira, Geru Vitalie, Drucioc Dorian, Fonoberova Maria, Smolina Liudmila, Ion Maxim, Victoria Ganea, Victoria Cociug, Mirela Chiriac, Piotr Paşalî.
Domeniul aplicării:Învăţământ, economie, ştiinţe sociale.
Cuvinte cheie:Metodologia aprecierii rolului investiţiilor de stat, dezvoltarea economică durabilă.
Etapa:Ridicarea rolului şi eficienţei investiţiilor de stat în creşterea economică durabilă.

Rezumat

Obiectivele proiectului vor fi realizate cu ajutorul modelelor macroeconomice, accent special fiind pus pe aprecierea ponderii şi eficienţei investiţiilor de stat în asigurarea dezvoltării economice durabile, dat fiind faptul că investiţiile guvernamentale se examinează ca indicator endogen influenţat de instrumentul de politică respectiv. Modelele de programare financiară în diferenţe finite se vor soluţiona aproximativ. Pentru modelul de control optimal va fi obţinută soluţia exactă. În baza modelelor examinate vor fi elaborate diverse scenarii de simulare a politicilor guvernamentale în vederea atingerii obiectivelor propuse: ritmul de creştere economică suficient, rata inflaţiei moderată şi balanţa de plăţi admisibilă. Va fi elaborată metodologia aprecierii rolului investiţiilor de stat şi metodologia ridicării eficienţei lor în dezvoltarea economică durabilă.