RO  EN
IMI/Proiecte/

Cercetări fundamentale în structuri algebrice şi calcule logice, aplicaţii la codarea informaţiei

Program:Proiecte Instituţionale (CSŞDT)
Cifru:06.411.004F
Termenul executării:2006 – 2010
Instituţii:Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Matematică şi Informatică
Conducător:Raţiu Mefodie
Executori: Reabuhin Iuri, Beliavscaia Galina, Izbaş Vladimir, Şcerbacov Victor, Cuzneţov Eugeniu, Cebotari Vadim, Aculai Elena
Domeniul aplicării:Ştiinţe Fundamentale - Fizico-matematica
Cuvinte cheie:logica matematică, sistema algebrică, quasigrup, inel, cod, cifru

Rezumat

Cercetările pe tema proiectului se referă la direcţii cunoscute şi intens dezvoltate ale matematicii moderne, inclusiv la teoria inelelor, teoria quasigrupurilor, matematica discretă, teoria sistemelor algebrice şi logica matematică. În concordanţă cu planul